Debatt: Arlas regler är förödande för miljön

De flesta miljödebatter idag handlar om att: SPARA ENERGI! Det handlar inte, i första hand, om hur man producerar miljövänlig energi utan det viktigaste är hur mycket energi man kan spara. Den energi som inte behöver produceras är den mest miljövänliga. Detta har man insett på Arla Foods i Sverige som energicertifierat sina anläggningar. Men…hur är det för Arlas ägare, mjölkproducenterna?

Arla Foods har i sitt kvalitetsprogram ”Arlagården” utarbetat en omfattande dokumentation, där varje mjölkproducent är skyldig att i en själv-
kontroll dokumentera gårdens händelser. Detta gäller bland annat områden som
”foder och vatten”, ”djuren”, ”gården” och ”miljö”.
I stycket ”miljö” behandlar man bland annat kemikalieanvändning, där hantering
av gårdens diskmedel ingår. Där finns däremot inte ett ord om energibesparing.


Kräver 42 grader

Arla Foods skriver i sina instruktioner till mjölkproducenten att: ”En ordentlig
diskning kräver en sluttemperatur på minst 42°C. Sluttemperaturen skall
mätas regelbundet. Rekommendationen är minst en gång per månad.”
Följer man inte dessa instruktioner kan man, som mjölkproducent, drabbas av sanktioner.


Låg disktemperatur

Vårt företag har sedan början av 90-talet tillverkat ett lågenergidiskmedel till bland annat de svenska mjölkproducenterna, där man kan diska på låga temperaturer.
Diskmedlet har en gedigen dokumentation med mängder av tester och
fältförsök där energibesparingar på 50 procent kunnat påvisas i en fullständigt
ren produktionsanläggning.


Understiger Arlas regler

Att diska med vårt lågenergidiskmedel innebär att disken startas på 60°C
istället för 90 – 100°C vilket resulterar i att sluttemperaturen, på disken,
kommer att understiga de 42°C som Arla Foods regler kräver. Vi har därför varit i kontakt med ett stort antal ansvariga tjänstemän inom Arla Foods och branschföreningen Svensk Mjölk och bett dem förklara vad man grundar beslutet om 42°C på.


Ingen kan förklara

Ingen, absolut ingen av dessa tjänstemän, har kunnat ge någon rimlig förklaring.
Istället har någon, av dessa experter, framfört synpunkter om att höja
sluttemperaturen till 45°C utan att på något sätt kunna förklara hur man tänker.

Att stifta regler – som man inte kan förklara – är förödande för miljön. Det går åt oerhörda mängder varmvatten för att diska en mjölkanläggning. För att höja
disktemperaturen från 60 till 95°C går det åt hela 70 procent mer energi.
Den andra sidan av myntet är den ekonomiska situation som mjölkproducenten försätts i genom regler som inte kan förklaras. Det är inte nog med att Arla Foods betalar blygsamt för ett förstklassigt livsmedel – man ser även till att lönsamheten begränsas av onödigt höga energikostnader.


Sverker Paulson
WEBA KEMI AB

Artikeln publicerades torsdag den 24 maj 2007

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Vem är politikernas bästa vän?

Krönika: Höj självförsörjandegraden, öka beredskapen, stärk livsmedelsförsörjningen! Förslagen om hur detta kan göras är många, men på andra sidan av samma mynt exploateras mark årligen. Det är förvisso ett annat tema på krönika än det jag tänkt, men det knyter an till ämnet. Vem är politikernas bästa vän? Vad jag förstår ska aktuella kapitel i miljöbalken utredas och förhoppningsvis leda mot ett starkare skydd av jord- och skogsbruksmark. Då kan markägare förhoppningsvis slippa årsvisa tvister mot maktgalna bolag som yrkar på att de ska tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vad är det, om det inte är att skydda den brukbara mark som finns?

 

Kommentera