Landshypotek ratar Länsförsäkringars uppköpsbud

Under ett möte i går lade Länsförsäkringar ett bud på Landshypotek. Landshypotek och Länsförsäkringar har en längre tid haft ett gott kompanjonskap med ett samarbetsavtal parterna i mellan.

Detta bud avvisades dock sent i går kväll av Landshypotek med hänvisning till bland annat senaste årsmötet där försäljning var uppe på bordet och då röstades ned. Värdet på budet är inte känt.   

"Ingen orsak att ompröva stämmans linje"

Kjell Stillman Landshypoteks VD bekräftar idag till Skogsaktuellt att de inte accepterat Länsförsäkringars bud utan vill fortsätta på den tidigare inslagna vägen med ett samarbetesavtal. Det finns ingen anledning att ompröva stämmans tidigare linje säger Stillman.

I dagsläget är det svårt att säga hur Länsförsäkringar uppfattat ratningen. Det finns en möjlighet att nya vägar kommer att behöva upparbetas med andra aktörer på marknaden.

- Vi har en bra diskussion med ”raka puckar” menar Stillman.

Ägarna missar synergieffekter

Som en av flera möjliga vägar till samarbete har Länsförsäkringar lyft frågan om köp. Tommy Persson, VD för Länsförsäkringar, säger att de gjort en värdering men vill inte säga så mycket mer. Lägger man ihop det egna kapitalet på 3 miljarder med synergier och avkastningen så kommer man nära värderingen.

Att Landshypotek inte väljer att gå vidare betyder enligt Tommy att ägarna i de båda företagen går miste om synergieffeker.  Tommys bedöming är att lantbruket nu går miste om både bättre avkastning och bättre utbud av tjänster.

Persson menar att de nu kommer att på egen hand få vässa sina erbjudanden i en bredare marknad. Ett av dessa erbjudanden kan tänkas bli bottenlån vilket är vad saken handlar om från början.


Om företagen

Landshypotek är ett låntagarägt företag med cirka 60 000 medlemmar. Landshypoteks andel av lantbrukets bottenlånemarknad är cirka 50 procent, vilket motsvarar 36 miljarder kronor. Koncernen har drygt 100 anställda. 
 
Länsförsäkringar består av 24 självständiga och lokala länsförsäkringsbolag som samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag.
På bankmarknaden uppgår länsförsäkringars marknadsandelen till 3 procent. Länsförsäkringars bank totala utlåning är 54 miljarder av dessa är cirka 10 procent relaterat till lantbruk.


Artikeln publicerades torsdag den 04 oktober 2007

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Djupt oroande utveckling för svenskt jordbruk

Förra året var sannolikt det mest lönsamma för svenskt jordbruk sedan EU-inträdet. Detta år ser lönsamheten ut att bli sämre, men ändå historiskt sett god. Likväl är investeringsviljan inte minst i djurhållningen låg och vi går mot minskad produktion av gris, fågel och mjölk. Hesa Fredrik bör ljuda över stad och land. Den svenska naiviteten om mervärden för hela produktionsvolymen och bibehållen produktion trots nationella särregler och nationella merkostnader, måste få ett slut.

 

Kommentera