Inga svenska mervärden i exporten

Livsmedelsekonomiska institutet ger nu den svenska modellen en knäck. Svenska varor har bara ett mervärde på den svenska marknaden. Det går inte att ta ut högre priser på EU-marknaden bara för att jordbruksvaror är producerade på ett visst sätt i Sverige.

Livsmedelsekonomiska institutet (SLI) konstaterar att det ofta hävdas att svenska jordbrukare producerar med metoder som är säkrare, mer djurvänliga eller bättre för miljön. Även om så är fallet innebär det inte att det går att ta mer betalt för svenska jordbruksvaror. Detta visas i en ny rapport ”Säljer svenska mervärden på EU-marknaden?”

Inga prisskillnader

I rapporten jämförs priser på 262 jordbruksvaror på 13 EU-länders marknader under åren 1995-2005. Svenska jordbruksvaror är i allmänhet något dyrare än motsvarande varor från andra EU-länder. Detta visar sig dock bero på att varorna förädlats på olika sätt. För varor som är lågt förädlade, och som därför skulle kunna innehålla värden som beror på det svenska sättet att producera jordbruksvaror på, finns inga systematiska prisskillnader.

Svenska varor värderas lägre efter EU

Svenska jordbruksvaror värderas dessutom allt lägre efter EU-inträdet. Detta tyder på att det inte har gått att använda det svenska sättet att bedriva jordbruk på, dvs. säkrare eller mer djur- eller miljövänliga metoder, för att marknadsföra svenska varor.

Viktigare med ursprung på förädlade varor

Det hävdas ofta att varor borde ursprungsmärkas i högre utsträckning för att konsumenter ska kunna välja att betala för specifika produktionsmetoder. SLI:s rapport visar dock att varor som är lågt förädlade och som måste vara märkta med svenskt ursprung inte uppskattas mer på EU-marknaden.

Något mer förädlade jordbruksvaror värderas dock högre om de är märkta med svenskt ursprung. Förädlade svenska jordbruksvaror tycks därför fungera bra på EU-marknaden, medan en ”svensk värdegrund” i form av djurvänlighet, livsmedelssäkerhet och miljöhänsyn är svårare att sälja.

Artikeln publicerades onsdag den 09 januari 2008

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste