Inga svenska mervärden i exporten

Livsmedelsekonomiska institutet ger nu den svenska modellen en knäck. Svenska varor har bara ett mervärde på den svenska marknaden. Det går inte att ta ut högre priser på EU-marknaden bara för att jordbruksvaror är producerade på ett visst sätt i Sverige.

Livsmedelsekonomiska institutet (SLI) konstaterar att det ofta hävdas att svenska jordbrukare producerar med metoder som är säkrare, mer djurvänliga eller bättre för miljön. Även om så är fallet innebär det inte att det går att ta mer betalt för svenska jordbruksvaror. Detta visas i en ny rapport ”Säljer svenska mervärden på EU-marknaden?”

Inga prisskillnader

I rapporten jämförs priser på 262 jordbruksvaror på 13 EU-länders marknader under åren 1995-2005. Svenska jordbruksvaror är i allmänhet något dyrare än motsvarande varor från andra EU-länder. Detta visar sig dock bero på att varorna förädlats på olika sätt. För varor som är lågt förädlade, och som därför skulle kunna innehålla värden som beror på det svenska sättet att producera jordbruksvaror på, finns inga systematiska prisskillnader.

Svenska varor värderas lägre efter EU

Svenska jordbruksvaror värderas dessutom allt lägre efter EU-inträdet. Detta tyder på att det inte har gått att använda det svenska sättet att bedriva jordbruk på, dvs. säkrare eller mer djur- eller miljövänliga metoder, för att marknadsföra svenska varor.

Viktigare med ursprung på förädlade varor

Det hävdas ofta att varor borde ursprungsmärkas i högre utsträckning för att konsumenter ska kunna välja att betala för specifika produktionsmetoder. SLI:s rapport visar dock att varor som är lågt förädlade och som måste vara märkta med svenskt ursprung inte uppskattas mer på EU-marknaden.

Något mer förädlade jordbruksvaror värderas dock högre om de är märkta med svenskt ursprung. Förädlade svenska jordbruksvaror tycks därför fungera bra på EU-marknaden, medan en ”svensk värdegrund” i form av djurvänlighet, livsmedelssäkerhet och miljöhänsyn är svårare att sälja.

Artikeln publicerades onsdag den 09 januari 2008

Kommenterarer till artikeln

Olle Kvarnbäck skrev 2008-01-14 13:21:31:

Detta måste väl rimligen bero mycket av hur de svenska produkterna marknadsförts. Med tanke på hur dåliga vi är i Sverige på att marknadsföra mervärden vore det snarast överraskande om de svenska produkterna betingade ett högre pris än andra länders produkter ute i Europa. Jag ställer mig därför skeptisk till slutsatsen att mervärdena bara har betydelse på den svenska marknaden. Först vill jag veta vilken marknadsföring som gjorts och det redovisar inte SLI.


Erik skrev 2008-01-11 09:27:10:

Är påven katolik? Institutets slutsatser kan väl inte överraska någon seriös bedömare. Det är dock bra att man nu visat detta svart på vitt; då kanske man slipper höra dessa eviga plattityder från framförallt svenska politiker om de fantastiska exportmöjligheterna svenska livsmedel har, trots att produktionsvillkoren är klart dyrare än i konkurrentländerna. Kanske dags för lite ödmjukhet och inse att det är svårt att konkurrera när man inte får samma förutsättningar.


Peter Ström skrev 2008-01-10 15:33:50:

Var inte "svensk mat"-kampanjen vid EU-inträdet en nationalistisk panikåtgärd. Att tex 90 miljoner tyskar skulle ha låtit lura sig i alla år och nu skulle frälsas av Svenskarna låter inte hållbart. Senare har ju ICA-skandalen visat att den svenska livsmedelskedjan har vissa brister den med.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera