Framtidens sopgubbe kör häst

En av framtidens professionella hästägare kör sopor med häst och hästar åker tåg. Det är några av framtidsscenarierna som har tagits fram för hästsektorn på uppdrag av Jordbruksverket.

Det är omvärldskonsulten Margareta Ivarsson som har genomfört studien och hon har tagit fram tre olika scenarier: ett ekonomiskt, ett miljöinriktat och ett relationsscenario.


Uppdraget redovisades på ett seminarium för hästsektorn där jordbruksminister Eskil Erlandsson också deltog. Han menar att en av de viktigaste framtidsfrågorna för hästsektorn handlar om kompetenshöjning.
– Många som håller på med hästar är nya både som ägare och entreprenörer. Det vi kan göra från statligt håll för att stötta hästsektorn är att bistå med kunskap och information genom utbildningar och andra kompetensutvecklingsinsatser. Landsbygdsprogrammet är ett viktigt verktyg i det arbetet.
Andra frågor som diskuterades var ökad affärsmässighet från företagarnas sida och ökad forskning runt hästfrågor.

Artikeln publicerades lördag den 10 maj 2008

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste