Kontroll på tillverkningen

Det började med en rensmaskin för spannmål. Idag är Amazone en av Europas ledande tillverkare av jordbruksredskap. Jordbruksaktuellt har besökt den tyska tillverkaren och även fått en pratstund med Christian Dreyer som tillsammans med sin kusin Justus Dreyer leder verksamheten.

Produktionen av växtskyddssprutor. Foto: Peter Wellander

 

År 1883 grundade Heinrich Dreyer det företag som ligger till grunden för dagens Amazone. Men det var först 1915 som företaget tog namnet Amazone.
Amazone var ursprungligen benämningen på den spannmålsrens som man då tillverkade, men eftersom det namnet mottogs så väl av kunderna beslöt man att byta namn på företaget till just Amazone Werke och så småningom bara Amazone.
Christan Dreyer tillhör den fjärde ägargenerationen och han menar att det finns en rad fördelar med att behålla företaget inom familjen.
– Det finns en stark koppling mellan det personliga engagemanget i ett familjeföretag och dess verksamhet, säger han. 
Han menar att familjeföretag dessutom har starka traditioner av att ha en bra relation med både anställda och samhälle. Dessutom tror han att familjeföretag har en mer långsiktig strategi jämfört med ett aktiebolag.
– Familjeföretaget får dock inte springa i väg i antal ägare, då förlorar man det personliga engagemanget, tillägger Christian Dreyer.

Christian Dreyer, vd på Amazone

 Viktigt med rätt kvalitet

Amazone är precis som andra tillverkare måna om kvaliteten på sina produkter. Och för att säkerställa att de olika komponenterna och delarna som de monterar på sina redskap har rätt kvalitet och egenskaper så tillverkar dom det mesta själva. Ett exempel på det kan vara de matarhjul i plast som portionerar ut utsäde i såmaskinerna. Dessa och många andra plastdetaljer tillverkas i Amazones fabriker vilket kan vara värt att nämna i tider då mycket av de övriga industris tillverkning ligger ute hos under-
leverantörer.

Teknisk utveckling

Under 2008 firade Amazone sitt 125-årsjubileum men det är endast under de 25 till 30 senaste åren som man på allvar börjat verka på den internationella marknaden. Idag går 80 procent av maskinerna på export.
– För att lyckas och bli ett framgångsrikt företag måste man hela tiden utveckla sina produkter, säger Christian Dreyer. Vi var i slutet av
1950-talet först ute med gödselsnurran med dubbla spridartallrikar och det var den som till stor del satte fart på vår internationella expansion. Innovationer är därför en stor del av vår företagsfilosofi, tillägger han.

Sensorer är framtiden

Matarhjulen till såmaskinerna är en av många plastdetaljer som Amazone själva tillverkar.

På frågan om vad framtidens redskap kommer att bjuda på så menar Amazone att man ser en fortsatt utveckling inom GPS-teknologin.

Christian Dreyer är också övertygad om att sensorteknologin kommer att ta ett större kliv in i lantbruksbranschen.
– Sensorer är en del av framtidens jordbruk, säger han. De kommer bland annat att kunna känna av olika typer av ogräs och därefter bekämpa dessa med olika typer av ogräsmedel. Även plantans generella kondition kommer sensorerna att kunna känna av och därefter öka på eller minska gödselgivan efter behov.
Sensorer ökar därmed förarens kapacitet, ger besparingar och informationen skapar även ett underlag för dokumenttion av vad man gjort på de olika delarna av fältet.
Christian Dreyer belyser vikten av att i framtiden just dokumentera vad man gjort på gården.
– Jordbruket ska inte bara producera mat, säger han. Maten ska dessutom vara miljövänlig och ha god kvalitet. Det ska också vara möjligt att kunna kontrollera hela kedjan från ”jord till bord”. Därför är dokumentation viktigt, tillägger han.
– Och för oss tillverkare är det då viktigt att kunna
erbjuda våra kunder maskiner och redskap som gör
et möjligt att dokumentera. Med den nya tekniken är det
enkelt att bevisa att man följer gällande lagstiftning och
det ger också jordbruket ett bättre rykte, säger Christian Dreyer.

3C - ett nytt koncept

I sitt arbete med att underlätta för sina kunder har Amazone även arbetat fram ett koncept över hur man på sin gård ska kunna sänka sina kostnader och därmed kunna bli mer lönsam.
– Vi funderade på vad vi kan göra för jordbruket och kom fram till det vi kallar 3C, Cost Cutting Concept, säger Christian Dreyer.
Det kan vara svårt, speciellt i Västeuropa, att producera till konkurrenskraftiga priser och då gäller det att göra besparingar där man kan. Det kan dels handla om att ha rätt maskiner och utnyttja dem på ett optimalt sätt. Det kan dels också handla om att optimera förbrukningen av insatsvaror. 3C ska fungera som en modell att arbeta utifrån, tillägger Christian Dreyer.

Växa i framtiden

Christian Dreyer är övertygad om att de kommande 25 åren kommer att bli lönsamma för Amazone. Men han tror inte att de kommer att expandera genom köp av andra tillverkare.
– I ett familjeföretag råder en viss kultur och atmosfär, säger han. Köper man ett bolag är det svårt att föra över den andan till det nya bolaget och då faller en del av fördelarna med familjeföretag. Så vi satsar på att växa genom egen tillväxt, avslutar Christian Dreyer. 


Peter Wellander
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades lördag den 14 februari 2009

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Proppen kanske inte var en så dum idé?

Krönika: Första gången jag fick höra ordet ”agronom” var när min mamma berättade att de hade ”proppar” som jobbade på gården. De utbildade sig alltså till agronomer och gjorde den obligatoriska ”proppen”. Jag har hört många olika historier genom hela min uppväxt om när dessa proppar bodde på gården och hade diverse olika idéer för sig. Men nu finns inte proppen längre och därmed har det lämnat ett tomrum, eller är det kanske en kunskapslucka? 

Kommentera