Jorden utarmas av ekologisk odling

Det är inte klimatsmart att odla ekologiskt. Jorden utarmas och produktionen minskar. Det skriver fyra professorer vid universitetet SLU i en ny bok.
"Handlar du ekologiskt? Tyck till här!"

Det ekologiska idealet inom lantbruket bygger på en
ideologisk och naturromantisk syn och
Ekologiskt lantbruk bygger på en ideologisk och naturromantisk syn. Det tycker forskare vid SLU i Uppsala

forskningen har haft mycket svårt att belägga ekoproduktionens alla påstådda fördelar. Lantbrukets miljömål nås bättre med riktat stöd till vanligt jordbruk än med satsningar på ekologisk produktion.

Det menar de 18 professorerna och docenterna från SLU som skriver under gårdagens debattartikel i Svenska Dagbladets nätupplaga.

– Man utarmar jorden på sikt, om 20-30 år kommer vi att se den här effekten. Då har vi ännu lägre skördar, säger Holger Kirchmann som är professor i växtnäringlära vid SLU i Uppsala.

De fyra professorerna och författarna till boken Handlar du ekologiskt? Tyck till här!
säger att konventionellt jordbruk ger högre skörd och binder mer koldioxid i grödan jämfört med ekologisk odling. Ekologisk produktion utarmar markens näringsförråd vilket gör att kvävebrist kan uppstå. Organisk gödsling ger ibland större näringsläckage än konventionellt jordbruk. Den ekologiske odlaren Frans Brozén håller naturligtvis inte inte med.

– Det konventionella lantbrukets största nackdel är det stora oljeberoendet i form av handelsgödsel. Jag kastar inte skit på de konventionella. Det ekologiska lantbruket släpper ut mindre närsalter, mindre växtnäring och har mindre problem med att förorena Östersjön. Dels är det människoavloppet som går rakt ut men framförallt är det lantbruket och skogsbruket som släpper ut närsalter, säger Frans Brozén till Sveriges Radio.

Holger Kirchmann menar att det det konventionella jordbruket inte alls är perfekt.
– Jordbruket måste bli så miljövänligt som möjligt, säger han till Sveriges Radio.
Artikeln publicerades måndag den 13 juli 2009

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste