Takras är arbetsgivarens ansvar

En vanlig missuppfattning är att det är fastighetsägaren som bär ansvaret om snö- eller istyngda tak rasar in. Nu uppmanar Arbetsmiljöverket arbetsgivarna att se över sina lokaler eftersom det är de som bär ansvaret, skriver Dagens Juridik.

Under den senaste tiden har det rapporterats om att snö- och istyngda tak på idrottshallar, ladugårdar, industrilokaler och affärslokaler har rasat in runt om i landet.
Enligt arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren regelbundet undersöka och riskbedöma arbetsförhållandena. Om det finns risker ska åtgärder vidtas omedelbart eller så snart det är möjligt. Risk för takras ingår i undersökningsplikten.
– Ett exempel på vad som förväntas av arbetsgivaren är att man tar kontakt med fastighetsägaren, gör en okulär besiktning och låter skotta taket rent från snö och is, säger Jonas Hamark till Dagens Juridik.
Till skillnad från arbetsgivare har fastighetsägare inget direkt ansvar enligt arbetsmiljölagen.

Men om det skulle uppstå en olycka går det inte att bestämma på förhand vem eller vilka som ska ställas till svars. Det avgörs i domstolen.


Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades tisdag den 16 februari 2010

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste