Hur svenska är Arlas produkter?

WebbTV-KlippFörvillande lika är Arlas Yoggiförpackningar men i det finstilta kan man läsa att den till vänster ibland produceras i Danmark med dansk mjölkråvara från kor som får GMO-foder och inte får gå på bete. Och eftersom båda förpackningarna saknar den röda Arlakon garanterar Arla egentligen inte heller svensk mjölk i den högra.

I kyldisken står vispgrädden i 3 dl tetrapack med den röda Arlakon tydlig på paketet. Bredvid står en annan rödvit gräddförpackning med skruvkork från Arla. Men här saknas den röda Arlakon, kossan som garanterar att det är svensk mjölkråvara.
Vid en granskning av ursprunget visar det sig svårt att som konsument ta reda på om mjölkråvaran är svensk.

I reklamen från Arla ser man ofta orden svenskt och den svenske mjölkbonden. Den välkända Arlakon används numera som en garanti för att det är svensk mjölkråvara i produkten.
Men hur är det med alla andra produkter? Hur vet jag som konsument att det är svensk råvara även i produkterna som saknar den röda kon? Att vara säker på råvarans ursprung visar sig inte vara så lätt när Jordbruksaktuellt undersöker saken.

Svårt att enkelt veta

För att få reda på mer intervjuades Palle Borgström, mjölkbonde och ledamot i Arla Foods styrelse av Mattias Malmgren angående Arlas produkter och svensk mjölk.
Är Arlas produkter svenska?
– De allra flesta produkter som vi säljer i Sverige är svenska, men vi har en önskan om att erbjuda kunderna ett brett sortiment och därför tillverkar vi en del produkter i Danmark som vi säljer i Sverige.  

Otydligt och förvirrande

På Bregottpaketet finns ingen Arlako. Inte heller är produktionsplatsen angiven. Just det här paketet är tillverkat i Götene men det vet jag först efter att ha letat reda på godkännandenumret som är Livsmedelsverkets nummer på anläggningen och sedan letat reda på informationen på Internet.

När man studerar Arlas sortiment i butiken kan man konstatera att det inte är helt enkelt att hålla reda på vad som är danskt eller svenskt utifrån förpackningarna. På de produkter som inte har Arlakon får man gå in på det finstilta för att se var den är producerad. Men informationen om produktionsplats finns inte på alla produkter.
Bregott är ett sådant exempel. För att få reda på var den är producerad måste man gå in på det riktigt finstilta nämligen godkännandenumret och med den ta reda på produktionsplatsen. Och även om man lyckas ta reda på att en produkt är gjord i Sverige finns ingen information om var mjölken kommer ifrån.

Spelar det någon roll?
Att det kan vara förvirrande visar sig också i intervjun med Palle Borgström som tar fel på hälften av produkterna när han berättar var de produceras.
Men spelar det någon roll om mjölken är dansk eller svensk? Svaret är säkert olika beroende på vem man frågar. När vi ställer frågan till Palle Borgström menar han att det inte är några större skillnader mellan svensk och dansk mjölkproduktion.

Vad skiljer dansk och svensk mjölkproduktion åt?
– Det är inte mycket som skiljer. I grunden är det samma råvara men det är några detaljer som skiljer, beteskravet till exempel. I Danmark finns inte motsvarande lagkrav på att korna ska ut på bete på sommaren mer än för ekologisk produktion.

Hur är det med GMO-fritt foder?

– Mejerierna i Sverige har gemensam tagit en branschpolicy om att ha GMO-fritt foder men man har inte samma policy i Danmark.

Att göra ett val

Så om man nu vill undvika GMO-foder och vill ha mjölk från kor som går på bete, kan man då på

Lika som bär men den till höger tillverkas i Linköping och den till höger kan ibland vara tillverkad i Brabrand, Danmark.
ett enkelt sätt ta reda på var mjölken kommer ifrån och veta att den är svensk även om den inte har Arlakon på förpackningen?
Palle Borgström får frågan:
Om produkten är tillverkad i Sverige är den då alltid gjord på svensk mjölk?
– Ja, det är den. Däremot finns det produkter som till exempel Yoggi där vi har möjlighet att täcka upp med produktion i Danmark och där det tillfälligt kan vara annan råvara i produkten. Det kan vi däremot inte göra med produkter med Arlakon.

Hur mycket är danskt?
– Av det som vi säljer till svenska detaljhandeln idag är fem procent gjord på danska råvaror. Av dem så är ungefär hälften sådana produkter som vi importerade redan från gamla MD Foods.

Men det viktiga för oss var ju att veta om det finns produkter gjorda i Sverige som är gjorda på dansk mjölk och varför man inte garanterar svensk mjölk i fler av produkterna.

Kan en produkt i som görs i Sverige vara gjord på mjölk som kommer från Danmark?
– Någon produkt kan i undantagsfall vara gjord på dansk mjölk.
Det kan man inte veta som konsument?
– Nej.

Text Helena Högberg Åkerhielm
Research och webbfilm, Mattias Malmgren, Frilans

Se webbfilmen. Länken finns längst upp på denna sida

Helena Högberg Åkerhielm
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 16 juni 2010

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste