Mjölk som hjälp att hålla vikten

Mjölk innehåller ämnen som kan bidra till att hålla nere kroppsvikten. Den verkar innehålla ämnen som påverkar hur mycket energi som tas upp i kroppen och hur mycket som förbrukas.

I ett femårigt samarbetsprojekt ska man nu försöka hitta vad effekterna beror på och om det är skillnad mellan olika typer av kor, skriver Det Jordbrugsvidenskapelige Fakultet. Nyligen genomförda undersökningar tyder på att mjölken innehåller ämnen som reglerar hur mycket energi kroppen tar upp och förbrukar. Ett skäl kan vara att kalcium binder fett i tarmen så att det inte tas upp i kroppens fettceller. Man menar också att helmjölk innehåller ett eller flera ämnen som, antingen i tarmen eller via tarmfloran, påverkar fettupptaget eller fettmetabolismen. Just den effekten verkar inte vara lika uttalad i lättmjölk.
I projektet vill man hitta det eller de ämnen som påverkar energibalansen och försöka förstå hur de påverkar. I undersökningar kommer de att kontrollera om det är någon skillnad på mjölkens effekter från olika koraser och även se på om det blir någon skillnad beroende på hur mjölken behandlas i mejeriet.

Det femåriga projektet är ett samarbete mellan universitetet i Aarhus, Köpenhamns Universitet, Göteborgs Universitet, Beijing Genomics Institute i Kina, Institut for Ernærings- og Fisk- og skaldyrforskning samt Arla Foods.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades fredag den 04 februari 2011

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste