Förlängd utredning av Mälarens reglering

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) begär mer tid för sitt uppdrag att analysera vilka konsekvenserna blir av en översvämning av Mälaren.

Mälaren regleras sedan 1941 och avtappningen sker i Stockholm och Södertälje. I Slussen ska avtappningskapaciteten ökas för att minska översvämningsrisken. Men en ny vattendom i Miljödomstolen kan också komma att innebära fler högvatten på vårarna vilket bland annat kan påverka vårbruket kring Mälaren. Bild: Stockholm Stad
En anledning till att de behöver förlänga sin utredningstid är, att de höjdmätningsdata som Lantmäteriet har fått i uppdrag att ta fram har blivit försenade på grund av den tidiga snön i höstas. Nya mätningar kommer att göras under april men de data kommer inte att vara leveransklara förrän hösten 2011, skriver MKB i sin hemställan till Försvarsdepartementet om förlängd utredningstid.

Att Lantmäteriets nya nationella höjdmodell försenas påverkar inte bara MSB:s utredning utan påverkar också möjligheterna att utreda vilka konsekvenser som en höjd medelvattennivå i Mälaren kan få, vilket Jordbruksaktuellt skrivit om tidigare.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades måndag den 28 mars 2011

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste