Fler gör Miljöhusesyn på webben

Fler upplever nytta med Miljöhusesynen och antalet som använder webbversion ökar. Det menar LRF baserat på en nyligen genomförd undersökning.

Nästan hälften, 54 procent, av dem som har genomfört Miljöhusesyn tycker att den har varit till nytta vilket är en tydlig ökning jämfört med år 2010 (48 procent). 17 procent anser att den är till besvär, vilket är en klar minskning jämfört med året innan då siffran låg på 22 procent. Under 2011 har antalet registrerade användare på webben ökat med närmare 2 000, skriver LRF. 

– Genom att använda Miljöhusesyn får lantbrukaren veta om man uppfyller de bestämmelser som gäller. Den är en bra vägledning som ger en samlad och uppdaterad information om lagar och regler varje år, säger projektledare Anna-Märta Hasselwander.

Miljöhusesyn 2012 finns både i en ny uppdaterad pappersversion och på Internet (www.miljohusesyn.nu) där den uppdateras löpande. På webben finns även Regelhusesyn (www.regelhusesyn.nu) som hanterar reglerna för de 11 vanligaste verksamheterna på gårdarna utöver jordbruket.

Undersökningen gjordes av Landja på uppdrag av LRF. 1 000 personer med företag med mer än tio hektar åker tillfrågades under perioden oktober – december 2011.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades fredag den 27 januari 2012

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste