Ny metod - aska mot övergödning

En ny metod mot övergödning ska testas i Skåne. Metoden går ut på använda flygaska för att samla upp fosfor i vattendrag. Fosforn kan sedan återföras till åkrarna.

Foto: Helen aHögberg-Åkerhielm

Ett pilotprojekt för att minska mängden fosfor som läcker ut i Östersjön ska genomföras i Skåne. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Kristianstad och Hässleholm, universiteten i Halmstad och Linköping och länsstyrelsen i Skåne. Havs- och vattenmyndigheten (Hav) bidrar med 2 250 000 kronor.

Askan fungerar som klister
Projektet går ut på att flygaska från biobränsleanläggningar ska blandas i vattendrag för att samla upp fosfor innan det rinner ut i havet.
- Askan fungerar som ett slags klister som binder ihop de små partiklarna till klumpar som vi samlar ihop och sedan för tillbaka till åkermarken, säger naturvårdsingenjör Tuve Lundström, i ett pressmeddelande.

Länderna runt Östersjön har kommit överens om att halterna av kväve och fosfor ska halveras i Östersjön mellan 2006 och 2016. Många tror att det blir svårt att klara det målet, men det här projektet kan vara ett steg i rätt riktning.
–Vi tror att det här är en kostnadseffektiv och hållbar åtgärd för att hindra fosforn att nå ut i haven. Dessutom kan vi återföra den viktiga fosforn till åkern som gödsel på nytt, säger Tuve Lundström.

Risk med tungmetaller
Ett möjligt problem med den nya metoden är att flygaskan som är en restprodukt från att man renar röken från värmeverk, kan innehålla tungmetaller.
–Flygaskan måste vara ren, testad och godkänd så att den inte innehåller tungmetaller ovanför tillåtna nivåer. Vi vill ju inte smutsa ner sörjan så att den inte går att använda som gödsel igen, säger Tuve Lundström, som ingår i styrgruppen för projektet, i ett pressmeddelande.

Askan kommer spridas med en så kallad våtdoserare, en anläggning som kommer att flyttas mellan de olika testplatserna. De fem platser som projektgruppen valt ut för testet är Rålambsdal och Araslöv vid Vinne å, Ruuthsbo vid Svarteån samt Jordberga och Sillesjö vid Tullstorpsån.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades torsdag den 12 juli 2012

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste