Stor skattesänkning, men fel sänkning

LEDARE. Ja, det är otacksamt att vara politiker. Regeringen har inför presentationen av höstbudgeten avslöjat att de vill sänka bolagsskatten för aktiebolag från 26,3 till 22 procent. Det är en överraskande stor sänkning som gör att bolagsskatten i Sverige hamnar strax under snittet i EU.

 Likväl är jag inte helt entusiastisk. Den stora skattesänkningen hade gjort mer samhällsnytta utformad på annat sätt.  Företag som drivs i annan form än aktiebolag ska också få sänkt vinstskatt genom justeringar i beskattningen även för dem. Reformen ska till hälften finansieras av skärpta regler avseende så kallade räntesnurror, ett allt för vanligt sätt för främst stora koncerner att med hjälp av internationella koncernstrukturer, genom interna lån till höga räntor, flytta vinster inom koncernen till det land där skatten är lägst. Det är mycket bra att det lagliga trixande, som även friskt använts av statliga bolag, försvåras.
Jag ställer mig ändå tveksam till att denna sänkning kommer att få storbolag att behålla eller flytta vinster till Sverige för beskattning här. De tenderar att med de påhittigaste konsulterna snart hitta nya kreativa lösningar.

Satsa på alla företag
Sänkt bolagsskatt gynnar bara dem som redan gör stor vinst. Det gör det inte lättare för nystartade företag eller för alla de som kämpar på utan att få en stor
nettovinst på sista raden.

Satsa på de lokala och växande
Bättre hade varit att satsa reformutrymmet på en rejäl höjning av grundavdraget för alla medborgare. Det hade kraftigt förbättrat levnadsvillkoren för alla med låga inkomster inklusive alla de företagare som inte kan ta ut så mycket mer än en liten lön från sitt företag. Det skulle ge ett starkt incitament för både låginkomsttagare och småföretagare att öka sina inkomster.
Sänkt arbetsgivaravgift skulle också ge en klar lättnad för alla företagare, även dem som ännu inte gör stor vinst. Det skulle bidra till en ökad sysselsättning även i de små lokala företagen som troget stannar i bygden och inte flyttar några vinster till det land där skatten för året råkar vara lägst.
Tack för skattesänkningen regeringen, men glöm inte bort att landets långsiktiga välstånd byggs från gräsrötterna, inte av kortsiktigt flirtande med illojala globala koncerner.

Stefan Ljungdahl
Stefan Ljungdahl
Tel: 019-16 61 34
E-post: stefan@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 26 september 2012

Kommenterarer till artikeln

Sten-Arne Persson skrev 2012-10-03 21:02:41:

Tack Stefan, Du är en av de första akademikerna som reagerat, sedan jag för 15 år sedan började propagera för ett högre grundavdrag. Genom småbrukaren Hans Röös fick jag klart för mig att irländarna hade 110 000 kronor i grundavdrag när vi svenskar fick börja betala skatt redan när inkomsten översteg 8 700 kr. Sedan 1997 har jag varje år frågat kursledarna och därmed även kursdeltagarna på de skattekurser jag deltagit i om de visste vilka grundavdrag övriga EU-länder hade. Efter femton års upprepande av samma fråga har jag ännu inte fått en enda uppgift från kursledarna eller kursdeltagarna som således är ekonomiska rådgivare till svenska företagare. I år börjar vi betala skatt vid 18 700 kronor medan t.ex. Frankrike börjar betala skatt vid 150 000 kr. Hur skall svenska företagare kunna konkurera med vår omvärld med sådana handikapp. För dessa kursledare och kursdeltagare förefaller jobbskatteavdraget vara viktigare än deras kunders ekonomiska överlevnad.


Josef Boberg skrev 2012-10-02 18:59:57:

"Bättre hade varit att satsa reformutrymmet på en rejäl höjning av grundavdraget för alla medborgare. Det hade kraftigt förbättrat levnadsvillkoren för alla med låga inkomster inklusive alla de företagare som inte kan ta ut så mycket mer än en liten lön från sitt företag. Det skulle ge ett starkt incitament för både låginkomsttagare och småföretagare att öka sina inkomster." VÄL TALAT ! - och mera i sak om vad jag grundar det på - finns på min blogg. Googla på Josef Boberg och sök sen på 12-TUSENKRONORSPARTI


Samuel af Ugglas skrev 2012-09-27 21:10:01:

"det är otacksamt att vara politiker"? "Dom", politikerna har inget ansvar. Dom "skimmar" pengarna företagen under stora uppoffringar släpat i hopp även för egen räkning. Politiker inbillar sig att att alla våra inkomster tillhör staten och egendom är endast beskattningsobjekt för att tillskansa sig hundraprocentig säkerhet att dom får allt utom de fickpengar dom anser att vi behöver för vår överlevnads skull! Politikers tidsperspektiv räcker max fram till nästa val!


Thomas Gunnarson skrev 2012-09-26 19:15:13:

Äntligen! Jag låter nog som han komikern som vid varje Nobelutnämning av litteraturpriset. "Äntligen", nu har han fattat! En fransk bonde har 1350 € i Grundavdrag - per månad. Plus klart bättre stöd. (Om nu skatten höjs för "Franska bönder" hur drabbar det då livsmedelsimporten?) "Franska bönder" var en titel på en bok av August Strindberg. Väl så aktuell även idag....

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem är politikernas bästa vän?

Krönika: Höj självförsörjandegraden, öka beredskapen, stärk livsmedelsförsörjningen! Förslagen om hur detta kan göras är många, men på andra sidan av samma mynt exploateras mark årligen. Det är förvisso ett annat tema på krönika än det jag tänkt, men det knyter an till ämnet. Vem är politikernas bästa vän? Vad jag förstår ska aktuella kapitel i miljöbalken utredas och förhoppningsvis leda mot ett starkare skydd av jord- och skogsbruksmark. Då kan markägare förhoppningsvis slippa årsvisa tvister mot maktgalna bolag som yrkar på att de ska tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vad är det, om det inte är att skydda den brukbara mark som finns?

 

Kommentera