"Under vårbruksperioden kommer medelvattenståndet att höjas med fyra centimeter"

Stockholms stad kommenterar höjningen av Mälaren och miljödomsansökan.

– SMHI har konstaterat att översvämningsriskerna runt Mälaren är väldigt stora med den avtappningsmöjlighet vi har i dag. Det är möjligt att åtgärda detta samtidigt som man bygger om Slussen, säger Christer Södereng, konsult från Structor Miljöbyrån och biträdande projektledare för miljö i projekt Slussen, Stockholms stad och en av dem som tagit fram miljödomsansökan.

Enligt honom är bedömningen den att det inte går att få tillstånd till en reglering av Mälaren om man inte också tar hänsyn till naturmiljön.

– Vi har försökt att återskapa en naturlig variation på vattennivån på våren inom de högsta och lägsta målnivåer som finns för vattennivån i Mälaren i dagsläget, säger Christer Södereng.
Att förslaget drabbar många markägare är han medveten om och menar att de ska få ersättning.

– Under vårbruksperioden kommer medelvattenståndet att höjas med fyra centimeter. Skadan kommer inte att uppstå varje år och ibland kanske det inte märks av. Men på vissa marker blir det en försämrad dränering och för det ska jordbrukarna ha ersättning. Så är det, säger Christer Södereng.

Vad tycker du är viktigast av Natura 2000-områden eller fungerade odlingsmarker?

– Det går inte att svara på. Det är funktioner som ska fungera både var för sig och tillsammans. Det är jätteviktigt att det finns jordbruksmarker som människor kan leva av. Det är också viktigt för den strandnära naturmiljön att det finns jordbrukare som är villiga att hålla djur så att betesmarkerna fungerar. Det går inte att säga att något är viktigare än det andra. De är beroende av varandra och lika viktiga, säger Christer Södereng.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 02 oktober 2013

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera