Rekordimport av vete i Kina

Kina är världen största veteproducent men kommer under 2013 och 2014 att importera 8 miljoner ton spannmål. Det är den största importen sedan 1995.

Åren 2013 och 2014 kan komma att bli rekordår när det gäller veteimporten till Kina. Frost och mycket regn har gjort att en stor del av skörden blivit förstörd och inte kan användas till livsmedel. Foto: photos.com

Kina är världen största veteproducent men kommer under 2013 och 2014 att importera 8 miljoner ton spannmål. Det är den största importen sedan 1995.

Dåligt väder har påverkat Kinas veteskörd negativt. Vetet drabbades av frost under växtperioden och tunga regn under skörden vilket har drivit upp importen.

Nya uppskattningar från The China National Grain and Oils Information Center, som samlat in information från analytiker och lantbrukare, tyder på att vädret påverkat skörden mer än vad man först trodde. Nu menar man att 16 procent av veteskörden bivit så pass förstörd att den inte kan användas till livsmedel. Det är en dubblering av den volym som först förväntades vara förstörd.

De land som levererar mest vete till Kina är USA och Australien. I oktober låg amerikanska veteterminer på den högsta nivån på flera månader vilket beror på en lägre produktion än förväntat i Kina och Brasilien.

Lägre risskörd

Ett Kinesiskt informationscenter skriver också upp landets import av ris, vilket är en av de viktigaste grödorna i landet. Torka har påverkat risskörden men importen drivs också av ett lågt pris på ris från länder som Vietnam och Pakistan.

Kinas snabba urbanisering där lantbrukare lämnar sina gårdar på grund av låg avkastning är också en av anledningarna till att importen ökar.

 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades måndag den 18 november 2013

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste