DEBATT - Öka stödet till svensk biodling

Vid en jämförelse med andra europeiska länder är det i de flesta fall så att stödet till biodling i Sverige är lägre. EU har slagit fast att biodlingen är viktig, som näringsverksamhet på landsbygden och för att bina utför ekosystemtjänster.

76 procent av livsmedelsproduktionen är direkt eller indirekt beroenda av pollinering slår EU fast, och man uppmanar medlems­länderna att öka stödet till biodlingen.

I Sverige finns det
så kallade Nationella programmet, cirka 5,5 miljoner anslås till olika projekt inom biodlingen, dessutom tillkommer regionala medel som har finansierat regionala biodlarprojekt till exempel ”Våga växa” och ” Biprojekt Västra Götaland ”. Dessa projekt har gjort nytta inom många områden men de är tidsbegränsade, nu behöver vi något bestående som arbetar för Sveriges biodlare.

Eftersom vi i Västra Götaland
har lång erfarenhet av olika biodlings­projekt och har ett mycket gott samarbete med länsstyrelse och region med fler så har vi föreslagit att det startas ett ”Bi­odlingsinstitut” som är lyhört för biodlarnas önskemål enligt en modell som vi sett i Tyskland på våra studieresor dit. 

Den viktigaste uppgiften
för ett sådant institut är att ta fram kunskap, antingen genom att scanna in vad som görs på liknande institut i Europa eller genom egna försök och sedan sprida den kunskapen till biodlarna. Ökad kunskapsmassa är vad biodlarna efterfrågar, det har kommit fram genom enkäter och vid de möten med biodlare vi haft.

Ökad kunskap i hela
biodlarkollektivet är den viktigaste faktorn för att klara dagens problem och framtida hot.  Hela utredningen kan ses på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland och sök på ”för­studie biinstitut”

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har sökt medel av Landsbygdsdepartementet men ännu inte fått besked.

Arne Johansson
fd. projektledare och vice ordf. i SBR

Jonny Ulvtorp
projektledare och fd. ordf. i SBR

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades torsdag den 19 december 2013

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste