Pissoarer med fokus på fosfor

Att kissa på offentlig plats kan vara olagligt. Men då medvetenheten växer kring fosfor som ändlig resurs och den effekt en potentiell brist skulle kunna ha på livsmedelsproduktionen, börjar det dyka upp mer eller mindre spektakulära lösningar.

Foto: photos.com

För en stad i storlek med Amsterdam beräknas urinet från stadens invånare kunna göda odlingar lika stora som 10 000 fotbollsplaner. Detta fick några av holländska tjänstemän att tänka till, skriver webbtidningen Fast co-exist.

För att öka medvetenheten kring fosforets betydelse som växtnäring radades ett sextiotal pissoarer upp i en central park i Amsterdam. Men istället för att skicka det näringsrika urinet rakt ner i avloppet tog det lokala reningsverket att ta hand avfallet och använde det som gödning i lokala trädgårdar och stadsodlingar

Men pissoarerna i parken var bara ett temporärt jippo för att väcka uppmärksamhet kring den egentliga nyheten – en helt ny återvinningsanläggning som utformats för att kunna utvinna fosfor ur allt avloppsvatten i stadsregionen. Ett projekt som växt fram ur problemet att fosfor i avloppsvattnet formar kristaller som sätter igen avloppsrören.

Med hjälp av så kallad struvit-teknik ska den nya anläggningen separera fosfor och kväve från urinet. Efter separering och rening kan den utvunna produkten användas i lantbruket. Enligt nya holländska lagar är det tillåtet att använda struvit från och med 1 januari 2014. De fasta delarna av avloppsvattnet kommer också till användning eftersom reningsverket i Amsterdam drivs av elektricitet från eldat avfall.

Brita Prejer
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 19 februari 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste