Mylla stallgödsel och minska fosforläckage

Årlig användning av stallgödsel bygger upp fosforn i marken och leder därmed till en ökad risk för läckage. Men genom att till exempel mylla ned gödseln kan risken minskas.  

I projektet gjorde forskarna ett utlakningsförsök på mellanlera i Halland. De växtföljder som studerades var vallväxtföljd som gödslades med nötflytgödsel och en växtföljd med vårspannmål som gödslades med grisflytgödsel. Som komplement gjordes även laboratorieförsök där matjordcylindrar bevattnades i en regnsimulator. Där kunde forskarna se att genom att mylla ned gödseln på mellanlera istället för att lägga den på ytan så minskades det potentiella fosforläckaget med 50 procent.

Att ha ett långsiktigt perspektiv på sin hantering av gödsel samt att gödsla vid rätt tidpunkt är också av stor vikt för att undvika läckage. Enligt forskarna är det bäst att vänta till våren med att sprida gödseln. Flytgödsling i oktober innebar nämligen förhöjda fosforkoncentrationer i dräneringsvattnet. Extra mycket i en växande vall där man inte plöjde efter spridningen.

Risken för utlakning är på kort sikt större i lerjordar, medan mo- och sandjordar bättre binder fosfor. Det menar forskarna i projektet som finansierades genom stiftelsen Lantbruksforskning.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades fredag den 06 juni 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste