Avloppsvatten utan läkemedelsrester

Läkemedelsrester kan orsaka störningar i ekosystemet, därför blir det allt mer aktuellt att försöka minimera dessa. Nu prövas ett reningssystem för de som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

I förbehandlingssteget ProACT™ löses organiskt material upp till mindre beståndsdelar i en syrefri miljö. Därefter pumpas avloppsvattnet successivt till huvudreningssteget InterACT™, där mikroorganismer omvandlar föroreningarna i vattnet till växttillgängliga näringsämnen. För område med hög skyddsnivå rekommenderas även det tredje steget, ReACT™, med fosforadsorberande kalkmaterial. Källa: Alnarp Cleanwater Technology AB

 

Alnarp Cleanwater har tagit fram ett biologiskt och kretsloppsanpassat system för alla de som inte kan ansluta sig till det kommunala avloppsnätet. Systemet kallas ACT Natural™ och är långtidstestat av JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Det klarar de högsta skyddsnivåerna i Sverige och reningen sker med naturlig biologi istället för med kemikalier. Slambildningen minskas och den livsviktiga fosforn kan återföras till det naturliga kretsloppet.

– När till exempel abborren exponeras för vad vi betraktat som mycket låga halter av antidepressiva läkemedel, så ändrar den beteende, lämnar sitt stim och uppträder som en gädda. Detta kan låta harmlöst men kan ställa till stor oreda i ekosystemet säger, Yngve Svensson, VD på Alnarp Cleanwater i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Samtidigt ser vi att vattenlevande organismer blir tvekönade och tappar sin reproduktionsförmåga på grund av rester från p-piller och andra östrogenbaserade preparat. Det är därför tillfredsställande att notera att inga märkbara halter av syntetiska östrogener fanns i utlopps-vattnet.

Detta är en fråga som hamnar alltmer i fokus. Det diskuteras i EU och i Schweiz är man på väg att införa en lagstiftning.

– Det kan vara tryggt att veta det nu finns system även för enskilda avlopp som kan reducera vissa läkemedelsrester, säger Dr. Hristina Bodin, som lett arbete för Alnarp Clean Waters räkning.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades lördag den 14 juni 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste