DEBATT - Ifrågasättande av LRF och Naturskyddsföreningens samarbete

LRFs ordförande Helena Jonsson säger att LRF stöttar de två miljövänliga odlingssystemen i Sverige, både det dominerande vanliga miljövänliga och det ”ekologiska”. Här är vi helt överens!

Tyvärr vågar eller vill LRF fortfarande inte att stå upp och försvara det moderna miljövänliga svenska jordbruket mot Naturskyddsföreningens skamliga svartmålning, vilket jag tycker är mycket uppseendeväckande och märkligt. Inser verkligen inte LRFs ledande företrädare hur mycket skada Naturskyddsföreningen knivhugg i ryggen på det "oekologiska" (= icke miljövänliga) svenska jordbruket gör?

Det underlättar verkligen inte kampen på marknaden mot importmaten och marknadsföringen av världens bästa vanliga mat när SNF inte backar upp detta utan tvärtom förtalar det svenska "giftjordbruket" och dess "sjuka och vansinniga giftbekämpning". En bidragande orsak till att många konsumenter köper så mycket importerad mat är uppenbarligen, anser jag, att de inte tror att den svenskproducerade maten är så mycket bättre på grund av SNFs negativa propaganda. Många tror att "ekologiskt" är det enda miljövänliga och att den "oekologiska" svenska maten innehåller gifter.

Att SNFs negativa propaganda får stå närmast oemotsagd från LRF är obegripligt, jag tycker faktiskt det. Naturligtvis ska LRF, liksom jag, respektera hela det svenska jordbruket, både det dominerande vanliga miljövänliga och det radikalare ekokonceptet. Och det går faktiskt mycket väl att förena med stark kritik mot SNFs svartmålning av ”världens renaste jordbruk”.

Helena Jonsson menar att SNF vet precis vad LRF tycker. Jo, det är väl bra. Men SNF fortsätter ju att trumma ut sin propaganda över landet i kampanjer med stort genomslag. Och det ger resultat, alltfler konsumenter och kommuner och politiker och opinionsbildare och journalister och så vidare lever i tron att det bara finns ett miljökoncept i svenskt jordbruk - det "ekologiska" - och att det miljövänliga svenska "giftjordbruket" i stort inte är bättre än importmaten.

Det är alltså dessa, konsumenter med fler, som behöver nås av LRFs budskap. Och det är en sak att ta avstånd från "ett ensidigt fokus", det som är nödvändigt är ju, menar jag, att kraftfullt reagera mot SNFs överdrifter och svartmålning så att det hörs.

LRF samarbetar med SNF på flera områden, och det är naturligtvis eftersträvansvärt. Men hur nära kan man samarbeta med en organisation som inte respekterar 90-95 % av det svenska jordbruket utan svartmålar det som ett föraktfullt "giftjordbruk som använder sjuka och vansinniga bekämpningsmetoder"? Jag upprepar frågan: Men hur nära kan man samarbeta med en organisation som inte respekterar 90-95 % av det svenska jordbruket utan svartmålar det som ett föraktfullt "giftjordbruk som använder sjuka och vansinniga bekämpningsmetoder"?

STAFFAN DANIELSSON
MEDLEM I LRF, RIKSDAGSLEDAMOT (C)
Artikeln publicerades torsdag den 10 juli 2014

Kommenterarer till artikeln

UFO skrev 2014-08-18 21:34:33:

När ska LRF och övriga okunniga förstå att det finns lika många odlingssystem som odlare??? Om det enligt Helena finns 2 st miljövänliga, vilka är då miljöovänliga??. Vore roligt att veta till vilken grupp jag räknas och en faktabaserad hållbarhets förklaring till vad som krävs för att tillhöra resp. grupp. Enligt min mening är nerläggningen av jordbruket vårt lands största problem ur hållbarhetssynpunkt. När naturskyddsföreningen i början på 70-talet lät vänstervinden sopa bort allt sunt förnuft och fundamentalism tog över gick jag ur.


Per Pettersson i Hejsta skrev 2014-07-11 23:20:39:

Vackert skrivet Staffan. Samuel af Ugglas har också en poäng att SNF är numera mer än lovligt vänstervriden. Men jag var själv med och röstade ja på senaste LRFstämman till ökad dialog med SNF. Det är min tro, att vi genom dialog kan skapa förståelse hos SNF för vad lantbruket står för. Misslyckas detta efter något år måste beslutet omprövas.


Tuting skrev 2014-07-10 21:34:46:

Vad sa Marit Paulsson egentligen - i en radiointervju inför EU-valet? Antingen att ekologisk odling var, icke hållbart eller orealistiskt ???


Samuel af Ugglas skrev 2014-07-10 16:21:14:

SNF är numera en kommunistisk kamporganisation som har som enda mål att konfiskera så mycket mark som möjligt. Det är nog inte många livsmedelsproducenter som vill bli uppätna av en sådan maffiaverksamhet. Dom, SNF kan ju börja med att ur egna fonder ersätta alla dem som blivit drabbade av rovdjursplågan. Det är inte rovdjuren som skall beskyllas för allt elände men däremot SNF och liknande subversiva organisationer.


Matts skrev 2014-07-10 15:08:40:

Tore, Kan bara hålla med och säga Amen!


tore johansson skrev 2014-07-10 13:51:59:

Att hålla sig väl med medlemmar är prio nr 1 för dagens LRF, lantbrukarna är inte ens 10% av medlemmsantalet!Dessutom gäller att vara politiskt korrekt tyvärr!

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera