DEBATT – Sommarbete pågår, än så länge

Högsommaren är här och landsbygden visar sig från sin vackraste sida. Naturlig skönhet, javisst. Men faktum är att det krävs en trägen insats från åtskilliga mular för att Sommarsverige ska se ut just så som vi förväntar oss.

Utan lammen och nötdjuren vore vårt landskap varken öppet eller variationsrikt och den biologiska mångfalden ett minne blott. Att både hagarna och de betande djuren blir färre är därför mycket oroande.

Det är unikt för Sverige, mosaiklandskapet med åkrar, betesmarker och ängar som bryts av med mindre skogsområden. Här är betesdjuren helt nödvändiga. En mark som inte betas tas snabbt tillbaka av skogen, sly drar in och landskapet växer igen. På naturbetena är växt- och djurliv oerhört rikt och flera av arterna är beroende av betet för att alls existera. Tyvärr ser vi att hagarna blir allt färre. Det är bland annat en effekt av att antalet nötkreatur minskar. 2010 var antalet kor 12 000 fler än 2013. Även fåren börjar minska i antal. Som orsak nämns ofta dålig lönsamhet och ett kraftigt stigande rovdjurstryck.

Det är en allvarlig utveckling för djur som bidrar så starkt till det öppna landskapet. För dig som konsument kan det också kännas fint att veta att svenska producenter använder minst antibiotika i sin djurhållning av alla EU-bönder. Istället arbetar man förebyggande för att djuren ska må bra, något som är en av anledningarna till att den svenska köttproduktionen är mycket hållbar. Som en extra bonus bidrar du till meningsfulla arbetstillfällen och en levande landsbygd i hela landet.

Fördelarna med att välja svenskt är alltså många. Ändå är hälften av allt nötkött och två tredjedelar av de lamm vi äter producerade i ett annat land. Det vill vi ändra på. För oss i branschen gäller det att fortsätta gjuta framtidstro i bönderna. Vi behöver hitta lönsamma samarbeten och marknader för att öka antalet betesvårdande djur. Även handeln kan göra mycket för att lyfta svensk produktion. Men det krävs också att politikerna gör verklighet av valspurtens vackra ord om att värna landsbygden och ser till att ersättningarna för miljöinsatser, som görs av betande djur, utformas på ett bra sätt. Inte heller får dessa insatser grusas av att rovdjursskador tvingar lantbrukare att lägga ner sin verksamhet.

Än så länge är den svenska landsbygden öppen dygnet runt, året runt. Låt den fortsätta vara det.

Thomas Magnusson, LRF Kött
Jan Forssell, Sveriges Nötköttsproducenter
Magnus Jönsson, Svenska Fåravelsförbundet

Artikeln publicerades torsdag den 24 juli 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste