På vakt för fårens skull

I kväll mellan klockan 19 och 21 kommer många av Svenska Fåravelsförbundets medlemmar att hålla en manifestation för att uppmärksamma den oro de känner för det ökade rovdjurstrycket.

Fårproducenterna Martin Skoog och Leif Bergman diskuterar rovdjursproblematik i Örebro län med Per Willén, orförande för LRF Örebro. Foto: Carolina Wahlberg
I och med att många angrepp nu även sker i hagar som har skyddande rovdjursstängsel kommer många fårägare i kväll i en fredlig manifestation att själva sitta vakt i sina beteshagar. Via Facebooksidan "Rovdjursvaka2014" kan man själv visa sitt deltagande genom att lägga upp en bild på sig själv när man vaktar sina får.

– Vi vill lyfta problemet och försöka få förståelse för vår situation. Så att vi påverkar våra beslutsfattare att besluten blir tagna så som de är beslutade, säger Gudrun Haglund Eriksson, vice ordförande och rovdjursansvarig på Svenska Fåravelsförbundet.

I höstas togs beslut om en rovdjursproposition där det står det bland annat att rovdjuren inte skall påtagligt försvåra tamdjurshållningen.

Gudrun Haglund Eriksson menar att rovdjurspropositionen på det stora hela är bra, men att tjänstemännen tolkar den på ett felaktigt sätt. Och att det därför är väldigt svårt att få till skyddsjakt, även om man utför alla tänkbara åtgärder så som att sätta upp rovdjursavvisande stängsel 

–  Men nu ser vi att stängslen inte hjälper. Vi har haft många angrepp innanför, säger Gudrun som berättar att vargar både hoppat rakt igenom och grävt sig under dem för att komma åt fåren.

RÖR UPP KÄNSLOR

Vargfrågan berör och rör upp många känslor bland alla inblandade oavsett vad man tycker.

– På grund av att frågan är så het som den är så får både länsstyrelsen och Naturvårdsverket kalla fötter och vågar inte sätta ner foten och luta sig på besluten, säger Gudrun.
Gudrun Haglund Eriksson är vice ordförande och rovdjursansvarig på Svenska Fåravelsförbundet. Hon menar att tjänstemännen tolkar rovdjurspropositionen fel och försvårar svensk lammnäring. Foto: Carolina Wahlberg


Svenska Fåravelsförbundet menar att man måste få till fler beviljade skyddsjakter om det ska kunna finnas kvar svensk lammproduktion särskilt i skogsbygderna.

– Plocka bort problemdjuren och glesa ut stammarna så att vi får större revir där det finns mer mat naturligt. Då minskar vi trycket på våra tamdjur, säger Gudrun.

Och staten måste hjälpa till med mer pengar. De ersättningar som betalas ut för att bygga rovdjursavvisande stängsel är alldeles för få. Om alla fårägare i Sverige skulle ansöka om ersättning skulle pengarna räcka till 28 meter stängsel per besättning. Om dessutom alla nötproducenter skulle räknas in, skulle antal meter stängsel bli minimal.

STÖRNINGAR I FLOCKEN

Många fårägare lever med en ständig oro att något ska hända med djuren på betet. De vågar inte åka hemifrån knappt. En orimlig situation som i värsta fall leder till att man slutar med produktionen.

Leif och Eva Bergman på Hjärsta gård i Dylta Bruk utanför Örebro har i dagsläget 260 tackor, men är på väg att öka besättningen till 450 stycken. När de diskuterade med banken om att utöka, såg de rovdjuren som en helt klar risk i företagandet och något som fick planeras in i affärsplanen.

Gårdens djur har drabbats av ett loangrepp. Men ännu har man inte drabbats av något fullsakligt vargangrepp, men vargen har varit i krokarna och skrämt upp fåren.

– Vi har märkt av störningar på djuren i deras betesbeteende och när det gäller brunster och betäckningar, säger Leif Bergman.

Varför håller man ändå på?


– Produktionsalternativen sjunker i skogs- och mellanbygder. Jag tycker att det är en trevlig produktionsform, som är accepterad av konsumenten, säger Leif Bergman.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

Artikeln publicerades tisdag den 02 september 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste