DEBATT – Dags att vända den negativa trenden för svensk livsmedelsproduktion

Kriserna avlöser varandra. När Putin mullrar i Ukrainakrisen görs politiska utspel om stärkt försvar, kanonerna åter till Gotland och så vidare. I samband med storbranden i Västmanland blev politikerna krismedvetna och överträffar varandra med förslag om stärkt brandskydd.

Den största krisen Sverige står inför föregås med tystnad av de flesta politiker. Det är Sveriges kraftigt försämrade självförsörjningsgrad på livsmedel jag åsyftar. Då vi gick med i EU hade Sverige liksom Finland en självförsörjningsgrad på nötkött kring 85 procent, på fläskkött cirka 100 procent. Finland ligger kvar på dessa nivåer medan Sveriges nötköttsproduktion näst intill halverats och stora delar av grisnäringen slagits ut.

Nu gäller det att vända den negativa trenden för svensk livsmedelsproduktion. Det är oacceptabelt att halva Sveriges befolkning riskerar att stå utan mat redan efter en vecka vid en internationell kris. Högre svenska krav på miljö och djurskydd med mera i primärproduktionen hävdas med rätta men ger försämrade konkurrensvillkor i förhållande till övriga EU länder. Även i förädlingsledet har vi högre kostnader. I flera medlemsländer tar man inte ut några tillsynsavgifter, vilket är fritt fram för varje medlemsland att besluta själva. Detta snedvrider konkurrensen vilket uppmärksammats av kommissionen som nu föreslår slopade tillsynsavgifter för mikroföretag i nya ”Kommissionens förslag om offentlig tillsyn”. Förslaget har varit ute på remiss och Sverige avvisade förslaget. På en förfrågan till Eskil Erlandssons departement varför - blev svaret att de inte tyckte ”EU skulle bestämma detta”.

Från Landsbygdspartiet oberoendes (LPO) sida tar vi den sjunkande självförsörjningsgraden på största allvar. LPO vill med alla medel stimulera till ökad djurhållning i hela landet och förbättra möjligheterna för den småskaliga livsmedelsförädlingen genom ökat stöd till utbildning- förädling inom de olika branscherna (chark – ystning – bröd - bär - fisk). Förenklade regelverk och minskade kostnader för småföretagen genom att ta bort tillsynsavgifter vi vill också få till stånd en diskussion om skattebefrielse för företag upp till exempelvis 200 000 kronor per år, även ett höjt grundavdrag på förslagsvis cirka 100 000 kronor bör upp på dagordningen, båda exemplen förekommer i flera andra EU-länder.

Lpo:s mål att öka antalet betesdjur i hela landet står i konflikt med den förda rovdjurspolitiken. Medan samtliga nuvarande riksdagspartier är överens om vikten att öka vargstammen är LPo-s krav, ingen frilevande varg Sverige.

Åke Karlsson
Kolmården
riksdagskandidat
Landsbygdspartiet oberoende
Artikeln publicerades onsdag den 10 september 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

DEBATT- Regeringen vill chockhöja skatt på förnybara bränslen

Regeringens förslag om höjd energiskatt på det hållbara biobränslet RME kommer att bromsa utvecklingen i vår energiomställning bort från fossila bränslen. Det kommer utesluta det enda bränsle på marknaden i dag som i stor skala redan ersätter fossil diesel. Istället för att påskynda omställningen försvåras möjligheterna att nå nationella klimatmål. Det ger fel politiska signaler till marknadens aktörer och skapar en dubbelmoral för den politik som går ut på ett klimatneutralt Sverige 2050, skriver Maria Elmwall, Projektledare Fossilfria Lantbruk.

Kommentera

Senaste