Vargstammen växer stadigt

Nu är resultaten för vinterns varginventering klar. Vargstammen växer och inventeringsresultaten visar att det minsta antalet vargar är cirka 400  i Skandinavien. Med tillväxten av årets valpar kan man räkna med att det just nu finns minst 460 individer i Skandinavien.

Vargarna inventeras på vintern. De vargvalpar som fötts i vår och som överlevt inventeras under kommande vinter. Utifrån inventeringsresultaten görs en beräkning av populationen. Siffran fyrahundra inkluderar inte de valpar som fötts under innevarande år.

─ Syftet är att följa antalet vargar i populationen så att vi kan göra jämförelser från år till år. På så sätt kan vi se utvecklingen i vargstammen, säger Mark Marissink, chef för enheten för natur och biologisk mångfald på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Allmänhetens bidrag är viktigt
Allmänheten spelar en viktig roll i inventeringarna. Ju fler som hjälper till, desto bättre inventeringsresultat. I databasen Skandobs, det skandinaviska rapportsystemet för stora rovdjur, kan allmänheten lägga in sina observationer. Nu finns det också en mobilapp, Skandobs Touch, som gör det enkelt att lägga in observationer direkt i mobilen.

─ Skandobs Touch är enkel att använda och vi hoppas att den ska bidra till att många lägger in sina observationer i rapportsystemet Skandobs både i Sverige och i Norge. Det bidrar till ökad kunskap om de stora rovdjuren, avslutar Mark Marissink.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 10 september 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste