DEBATT – Vi kan inte längre skydda våra djur

Rovdjur orsakar problem för fårägare. Hittills i år har 400 vargar dödat cirka 250 får och lamm – fler än lo, björn, järv och örn dödade under hela förra året. Vargstammen ökar, vargangrepp på våra djur likaså. Det blir allt svårare för oss att skydda våra djur.

Författarna till debattartikeln menar att det är för svårt att skydda djuren från rovdjursangrepp med rådande vargbesättning. Detta leder bland annat till att fåruppfödare lägger ner produktionen. Foto: Thinkstock
Maktlösheten och den ständiga rädslan för angrepp gör att fler avvecklar sin verksamhet. Andra upphör med fäbodsbruk, bete på utmarker, slåtterängar och svårstängslade platser.

Fårägare lägger mycket arbete och pengar på stängsel. Ett enkelt stängsel med litet underhållsbehov räcker för att hålla får innanför, för att försöka hålla varg utanför krävs mycket mer.

För genomsnittsbesättningen kostar rovdjursavvisande stängsel minst 200 000 kronor. Bidrag täcker bara en del av kostnaden. Kontroller, röjning under trådarna, underhåll - som blivit viktigare med dagens svaga elaggregat – utför vi gratis. Att stängsla för att hålla varg utanför våra fårhagar påverkar lönsamheten märkbart och det är omöjligt att alltid ha hela stängslet i perfekt kondition. Allt fler angrepp sker också genom dessa rovdjursavvisande stängsel.

I Sverige kan vi bara använda herdehundar i undantagsfall. Att ta in fåren på natten ger ökade foderkostnader och är sällan lösning eftersom man ofta har flera flockar på olika beten, en bra bit från fårhuset. Att hålla fåren installade året runt är inte lagligt.

Ofta hör vi att drabbade fårägare borde vara nöjda eftersom de får ersättning för rivna djur. Det är nödvändigt med ekonomisk ersättning men för de flesta fårägare är djuren individer vars lidande inte kan rättfärdigas genom att djurägaren får betalt. Vi arbetar för att djuren skall ha det så bra som möjligt, också djurskyddslagstiftningen kräver det. Men vid en attack förväntas vi räkna kropparna och acceptera att våra djur plågas.

Situationen börjar bli ohållbar. Dagens cirka 400 vargar kommer att vara minst 500 nästa år och 600 året därpå. Vi står inför en snabbt växande vargstam och fler vargangrepp på våra djur. Svensk fårnäring klarar inte en större vargstam

Riksdagen har beslutat att varg skall vara en del av svensk fauna och att antalet skall ligga i intervallet 170 till 270 samt att förvaltning skall ske därefter. Vi accepterar det om:

- stammen förvaltas efter tagna beslut och inte vantolkas enskilda tjänstemän.

- skyddsjakt på problemindivider beviljas efter första angreppet, att beslut och verkställighet sker skyndsamt.

- fårägare ersätts för samtliga kostnader som uppstår när vi måste skydda djuren mot vargangrepp.

Vi vill uppmana alla som vill värna om vargen att acceptera demokratiskt fattade beslut och arbeta konstruktivt för en hållbar lösning i vargfrågan. Det kommer att gagna biologisk mångfald, djurskydd, miljö - och den svenska vargen.

Gudrun Haglund Eriksson, rovdjursansvarig, Svenska fåravelsförbundet
Magnus Jönsson, ordförande, Svenska fåravelsförbundet
Outi Niskala, rovdjursansvarig Norra ÄlvsborgArtikeln publicerades måndag den 22 september 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Traktorers utveckling och funktionerna vi inte tänker på att vi använder

Krönika: Sedan den första traktorn började att tillverkas i slutet på 1800-talet så har maskinen utvecklats på många olika sätt för att följa med utvecklingen i de agrara näringarna. Självklart i framför allt motoreffekt och växellådor men samtidigt har även ett intensivt arbete pågått med olika funktioner för att förbättra förarkomfort, effektivitet, säkerhet och design.

 

Kommentera