Framsteg gällande återvunnen fosfor

Fosfor är ett grundämne som är livsviktigt för världens livsmedelsproduktion. Någon gång kommer fosforn att ta slut, exakt när det kommer att hända råder det olika bud om. Något som dock är klart, är att det skulle betyda mycket om fosforn kunde återvinnas på ett bra sätt.

Fosfor är ett grundämne som är ändligt, viket innebär att man inte kan återskapa det. Däremot har det gjorts framsteg i att återvinna fosforn från avloppsslam. Foto: Thinkstock
Allt fler länder satsar på att återvinna fosfor ur avloppsslam. I Slogh Slurry, utanför London har man börjat ta vara på fosfor från slammet.

– Ja, det varken ser ut eller luktar som om de här små vita kulorna kommer från avloppsvatten, säger Rosanna Kleemann, som forskar på fosforåtervinning vid Surreys universitet, till Sveriges Radio.

De små vita kulorna bildas i en speciell reaktorbehållare där fosforrikt avloppsvatten pumpas runt. Det har gjorts mycket forskning på detta de senaste åren, med målet att kunna återföra fosforn som gödsel till jordbruket.

OSÄKER TILLGÅNG
I juni sattes fosfor upp på EU:s lista över ämnen som har en osäker tillförsel, detta motiverar forskningen ytterligare. I dagsläget bryter man fosfor i olika gruvor, en stor del kommer från Marocko. Fosforn läggs på åkrar i form av gödsel, det ingår ofta även i fodermixer hos gris och fågel. När livsmedlet konsumerats hamnar en stor del av fosforn i avloppsvattnet.

Idag används en del av slammet som gödsling, men om gränserna för tungmetaller blir striktare kan användningen av slam eventuellt minska. Det finns olika typer av slam varav en del är mer kontrollerade genom RevaQ certifiering än andra.

ÅTERVINNING I SVERIGE
I Sverige har forskare kommit fram till en metod som innebär att man bränner avloppsslammet och biobränsle i ett kraftvärmeverk. Sedan tar man ur fosforn ur askan samt avlägsnar tungmetallerna. Bakom denna metod står forskaren, Yariv Cohen som forskat om vattenrening vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Denna typ av anläggning ska byggas i södra Sverige av återvinningsföretaget Ragn-Sells.

– Vi vill hitta en mer uthållig lösning, och vi tror att efterfrågan på fosfor kommer att öka. Det vi håller på med nu är att projektera en fabrik för att bearbeta cirka 30 000 ton aska, berättar Ragn-Sells utvecklingschef Anders Kihl, för Sveriges Radio.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades tisdag den 23 september 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste