”Konsumenterna skriker efter mer”

Marknaden för ekologiska produkter har aldrig varit starkare och det finns ett behov av att fler ställer om till ekologiskt. En framgångsrik ekobonde är det bästa skyltfönstret för andra som är nyfikna på produktionen, menar Eva Hagström Öberg, miljöexpert på Ekologiska Lantbrukarna.

Eva Hagström Öberg är miljö­expert med fokus på foder på intresseorganisationen Ekologiska Lantbrukarna. Hon tror på framtiden för ekologiskt och ser ett ökande intresse hos svenska lantbrukare.Foto: Katarina Johnsson
Vi möter Eva Hagström Öberg i stimmet på lantbruksmässan Elmia i Jönköping. Hon berättar att det varit många nyfikna lantbrukare som visat intresse för ekolantbruk under mässdagarna.

– Ekologisk produktion grundar sig oftast i ett miljöintresse men även lönsamhet. Lantbrukare som ser att kollegor och grannar som ställt om till ekologiskt får god lönsamhet och en väl fungerande produktion, blir ofta intresserade. Det är det bästa skyltfönstret ekojordbruk kan ha.

På Ekologiska Lantbrukarna pratar man inte om motsättningar mellan konventionellt och ekologiskt lantbruk utan snarare hur man kan ge och ta från varandras metoder.

– Vi vill att hela Sveriges matproduktion ska utvecklas. Men vid ekologisk odling är det en större del av mervärdet som hamnar hos lantbrukaren som faktiskt får betalt för det miljöarbete som utförs på gården.

Bra förhållanden i Sverige

Eva tror på framtiden för ekologiskt och poängterar att förhållanden för ekologisk produktion är väldigt bra i Sverige.

– Vi har relativt billig mark, vilket är bra då ekologiskt jordbruk kräver mycket mark. Vi har gott om vatten och ett klimat som är ofördelaktigt för skadegörare. Dessutom har vi duktiga bönder, varav en stor andel är unga och kvinnor. De svenska ekogårdarna är även rationella, med en ökad utveckling av detta kan vi få ett guldläge för export, säger hon och fortsätter prata om framtiden:

– I ett längre perspektiv måste en ökad produktion lossna, marknaden finns redan och den skriker efter mer eko. Om vi inte kan tillfredsställa den finns det en risk att handeln övergår till importerade ekologiska produkter. Men det tar tid att öka ekologisk produktion, eftersom omställningen tar tid och det kostar pengar.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 12 november 2014

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Kommenterarer till artikeln

ufor skrev 2014-11-15 12:56:50:

Det enda mervärdet som de som kallar sig ekologiska har, är de jättehöga politi(s)ka, men ur miljösynpunkt omotiverade bidragen. Den vänstervridna naturskyddsföreningen och LRF har via undervisningsmaterial, media, hemsidor och broschyrer svartmålat det seriösa lantbruket som både miljöbovar, djurplågare och giftanvändare. En indoktrinering som pågår från blöjåldern till dödsbädden. Eftersom "eko-odlarna" är helt beroende av opolitiska odlare och extra bidrag så blir resultatet en utarmning av det miljö- och resurseffektiva och uthålliga jordbruket.


FV skrev 2014-11-14 16:52:21:

Vill du ha en bättre miljö ska du absolut inte odla "ekologiskt". Koldioxideffekten blir negativ vid "ekoodling" eftersom mindre CO2 absorberas pga. mindre skörd och mer CO2 frigörs pga. mer markarbete. Urlakningen av kväve till grundvatten och vattendrag vid "ekoodling" är 40 % högre/kg skörd eftersom skörden blir mycket lägre. Detta har visats i det enda svenska långtidsförsök, 18 år, som genomförts. Det kan också noteras att antalet daggmaskar var 4 gånger högre på den industrigödslade jorden. Nyare försök på 4 gårdar varav en i Norge visar att utsläppen av N, även per ha är mkt större vid "ekoodling". ”Ekologisk” basmat försämrar miljön, slösar med mark- och energi, och ger dyrare mat utan att folks hälsa blir bättre. Om du vill handla miljövänligt, klimatsmart och resursbesparande, köp vanliga svenska varor, gärna märkta Svenskt Sigill. För importerade produkter, välj ”Rättvisemärkt” istället för KRAV eller "ekologiskt". Det ger ett bredare skydd för arbetarna i exportlandet. Mer "ekomat" leder dessutom till mer import av varor där kontrollen är bristfällig eller obefintlig.


tore johansson skrev 2014-11-13 07:03:30:

Att ge sken av att man ska kunna försörja jordens befolkning genom ekologisk odling är ett enda stort bedrägeri! varannan får svälta,undrar hur det kommer att påverka miljön?krig m.m?


Allmogesson skrev 2014-11-12 16:10:32:

Är man "miljöexpert" på intresseorganïsationen Ekologiska lantbrukarna då är det hennes plikt att säga så här. För mig räcker det inte att ställa om, det är fortfarande för mycket politiska bidrag för att det där ska vara självspelande.

Senaste