Regeringen vill främja svensk export av livsmedel

För att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka krävs mer export, menar Sven-Erik Bucht. Därför har  Regeringen har gett Jordbruksverket två uppdrag som båda syftar till att öka exporten.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Foto: Carolina Wahlberg
Jordbruksverket ska dels belysa livsmedelsexportens betydelse för jobb och tillväxt, dels kartlägga livsmedelsföretagens kännedom om statligt exportfrämjande.

– Uppdragen som vi har beslutat om lägger en grund för fortsatt arbete med att främja svensk livsmedelsexport, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, i en kommentar.

Enligt regeringen har den svenska exporten av livsmedel utvecklats starkt under de senaste åren. Det är dock ett fåtal större företag som står för hela 90 procent av exporten. Resterande tio procent står de små- och medelstora företagen för.

Med detta i åtanke vill man främst kartlägga de små- och medelstora företagens kännedom om de tjänster som ryms inom statligt exportfrämjande. Ambitionen är att en sådan kartläggning ska ge en klarare bild av exportfrämjandet samt beskriva hur och i vilken omfattning de olika verksamheterna omfattar livsmedelssektorns företag.

– Regeringen ser exporten av livsmedel som en viktig drivkraft för att öka matproduktionen i Sverige. Med uppdragen vill jag och regeringen undersöka exportens betydelse för jobb och tillväxt, inte minst på landsbygden, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Vidare ingår det i Jordbruksverkets uppdrag att redogöra för hur andra länder arbetar med handels- och exportfrämjande insatser inom livsmedelsområdet.

Resultaten ska redovisas senast den första april respektive den första september 2015.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades torsdag den 06 november 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste