EU skjuter på GMO-beslut en vecka

Denna vecka var det tänkt att EU skulle ha röstat igenom en regeländring som skulle göra det möjligt för medlemsländerna att begränsa eller förbjuda odling av GMO-grödor på sitt territorium. Efter att Europas forskarelit höjt sina röster, skjuts dock beslutet upp en vecka.

GMO-frågan har varit en lång följetång inom EU, där den politiska processen kring frågan har pågått under de senaste åtta ordförandeskapen. I juni i år hade man tagit ett stort steg framåt mot ett avslut, i och med att Ministerrådet gav klartecken till förslaget. Nästa steg var att de nya reglerna ska röstas igenom i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Detta var planerat att ske under veckan som just gått.

Öppet brev

Nyligen skickades ett öppet brev till EU där Europas ledande forskare inom växtförädling varnar för att Europa hamnar hopplöst efter, om politiska överväganden får styra forskningen.

Resultatet av detta är att de två största högra partigrupperna i EU kräver mer tid för överläggning. En ny omröstning är planerad till den 11 november.

Här kan du läsa det öppna brevet, undertecknat av Europas 21 mest inflytelserika forskare inom växtförädling: Open letter to decision makers in Europe

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades fredag den 07 november 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste