LRF: ”JA! Sverige har världens bästa djurskydd”

LRF med Helena Jonsson i spetsen tycker att Sverige är världsbäst på djurskydd. Dock behöver den svenska djurskyddslagen, som har 30 år på nacken, ses över för att försöka hitta vägar som kombinerar svenska bönders goda djuromsorg med en stark konkurrenskraft.

– LRF vill inte sänka nivån på djuromsorgen, vad vi vill är att uppnå och öka den på ett annat sätt än i dag. På det sättet utvecklar vi svensk animalieproduktion istället för att avveckla den, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF, under djurskyddskonferensen 2014.Foto: Carolina Wahlberg
– LRF anser att regelverket behöver moderniseras och ses över. Men det är inte lagstiftningen som är garantin för god djuromsorg, det är bondens dagliga skötsel och omsorg om sina djur som skapar det, säger Helena Jonsson, förbundsordförande för LRF, och fortsätter:

– Djurägaren är alltid ansvarig för sina djur. Därför måste det tydligare framgå att det är djurägarens skötsel som är avgörande för djurskyddet. Därför tycker vi att djurägaren måste ges de befogenheter och den tilltro som behövs för att kunna ta det fulla ansvaret.

UTE ELLER INNE

Hon nämner exempelvis att djurhållaren måste kunna ges ansvar att bedöma om djuren ska gå ute eller inne. Ett annat exempel är att djurhållaren är den som bäst vet hur djuren ska tas om hand i olika sammanhang på den egna gården.

– Att mer se det ur den synvinkeln är det enda hållbara och långsiktiga om vi vill nå en förbättrad djuromsorg, säger Helena och fortsätter:

– Vi vill se en moderniserad, flexibel och förenklad lagstiftning. Det behövs en korrekt och rimlig tillämpning. Vi behöver se till att god djuromsorg och konkurrenskraft går hand i hand.

VISA TILLTRO
Hon pratar om målstyrd lagstiftning, som medger viss flexibilitet att nå målet på olika sätt. En lag som understryker det egna ansvaret och att visa tilltro till djurhållaren.
 
– Det tror vi skulle driva arbete med djuromsorgen framåt. Det skulle också ge möjlighet för den svenska bonden att ta betalt, säger Helena.

Men med en målstyrd lagstiftning krävs ändringar av tillämpningen av lagen. Framförallt när det gäller djurskyddskontroller.

– Vi vill se en annan kontroll som ser mer till helheten och som lägger större vikt vid djurägarens egenkontroll och rutiner. För att detta ska bli möjligt behövs sannolikt en högre kompetens för att rättsäkerheten ska hållas hög, säger Helena och fortsätter.

– Detta är inte enda lösningen för att nå bättre konkurrenskraft, det krävs också större satsningar på innovation, produktutveckling, effektivitet i industrin, förbättrad produktion ute på gårdarna och fortsatt kommunikation om svenska mervärden. Samt att det vid offentlig upphandling ställs samma krav på mat som upphandlas som på den som produceras i Sverige. Annars är det dubbelmoral.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

Artikeln publicerades fredag den 14 november 2014

Kommenterarer till artikeln

anders m skrev 2014-11-16 13:37:47:

Jag hade en spricka i mjölkrums golvet på ca 5mm och 2 meter långt i betongen.När Arla gårdens kontroll kom så var det ett mycket allvarligt fel som gjorde att jag kunde bli avstängd från att kunna leverera mjölk.Vi fick stoppa allt annat arbete och lägga på ett nytt betong lager på golvet så vi inte blev stoppade.Vart kommer det sunda bondförnuftet in här?Efter detta for jag och några andra bönder till England och tittade på hur det såg ut hos Arlas bönder där.Man skulle vilja att det vore lika i alla Arla länderna men ack.Sen hur detta har med djurens väl förstår jag inte och varför det inte är lika villkor hos alla som levererar till samma mejeri .Soja tex var billig där nu.Vi kanske skulle lägga oss ihop och köpa därifrån vi också så vi får ner prisbilden för insatsvarorna hos oss i sverige.Men vad säger Helena om det?????


Samuel af Ugglas skrev 2014-11-16 12:54:56:

Vad gör LRF när svensk animalieproduktion i princip har upphört på grund socialisternas förnedring, kränkningar och hat som riktas mot landsbygdsbefolkningen?


tore johansson skrev 2014-11-16 12:38:35:

Jag tror att vi måste fråga oss hur det ser ut med fritt företagande och möjligheterna för den kreativa enskilda företagarens möjligheter att kunna vara just företagare?Centralstyrning och hot om du inte följer varje byråkratisk styrning skapar inte direkt företagaranda i en branch?Och den verklighetsflykt från utvecklingen av ekonomin hos producenten vi har haft åtminstonde desenaste 25 åren isverige där penningfördelningen av varan hela tiden går från råvaruoroducenten till handel byråkrati och fler och fler organisationer med tjänstemän som likt ett slag av parasiter suger ut de ekonomiska möjligheter som den stackars lilla bonden måste bära för att så småningom pensioneras och leva på folkpension!


Signatur skrev 2014-11-16 12:08:00:

"Om det i en djurskyddslag står att du inte får plåga djur innebär det inte att djuret får sina artspecifika rättigheter tillgodosedda." Vi ska inte i Sverige ge avkall på det vi arbetat fram i hänseende. Istället ska vi med kraft tala om varför andra ska ta till sig vårt beteende och varför kring djur. EU t ex. Jag tror nämligen att det är direkt överförbart för hur människor behandlas i sin tur i de länder där man inte har djurrätt eller djurskydd. Så sent som på 80-talet i USA gav man kossor tillväxthormon som forskare idag direkt kopplar till cancersjukdomar + att kossorna led fruktansvärt.


anders m skrev 2014-11-16 09:25:27:

Hur många mjölkbönder har slutat pga Svensk Sigill?Kan inte Helena hjälpa oss få bort detta hemska vapen mot mjölkbönderna i Sverige innan alla har slutat.Där borde hon lägga all kraft.Det vore bra om nån kunde kolla med alla bönder som slutat hur stor påverkan sigillen har haft för beslutet om nedläggning


tore johansson skrev 2014-11-15 08:00:26:

Ja sverige har mycket regler och centrala pekpinnar och många tjänstemän osv,men producenterna försvinner i en rasande fart och ingenting tyder på en förändring utan snarare tvärtom!Vad har vi då uppnått?

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste