EU har enats i GMO-frågan

Efter långtgående förhandlingar har EU-parlamentets Miljöutskott nu röstat igenom ett lagförslag som innebär att medlemsländerna själva skulle ges rätten att förbjuda, alternativt begränsa, odling av GMO-grödor i sina respektive länder.

EU-parlamentet har nu enats i ett förslag som ska göra det möjligt för EU:s medlemsländer att förbjuda eller begränsa odling av GMO-grödor på eget territorium. Foto: Thinkstock
GMO-frågan har varit en lång följetång inom EU, där den politiska processen har pågått under de senaste åtta ordförandeskapen. Efter att man skjutit på förhandlingarna en vecka, till följd av ett kritiskt öppet brev från Europas ledande forskare inom växtförädling, har man nu kommit nära avslut i frågan.

53 AV 65 FÖR

Förra veckan stod det klart att 53 av 65 ledamöter i EU-parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet röstade för det nya förslaget.

– Denna omröstning visar att vi har säkrat ett brett samförstånd mellan de politiska grupperna i Europaparlamentet rörande denna känsliga fråga, säger Frédérique Ries, som styr lagstiftningen inom parlamentet, i ett pressmeddelande, och tillägger:

– Åtgärderna som har godkänts idag kommer säkerställa medlemsstaternas flexibilitet i att begränsa eller förbjuda odling av GMO-grödor, om de så önskar.

Härnäst kommer förslaget presenteras för rådet, som nu har fram till januari på sig att ta ställning i frågan. Värt att nämna är att ett liknande förslag från EU-parlamentet röstades ner av rådet redan år 2011. Med andra ord är ännu inget klart, utan nu återstår att se om rådet har tänkt om alternativt om de förändringar EU-parlamentet har gjort på förslagets utformning kommer att få genomslag.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades tisdag den 18 november 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste