Tyskland, Danmark och Holland kräver skärpt djurvälfärd i EU

De danska, tyska och holländska jordbruksministrarna har undertecknat ett gemensamt uttalande där man pressar EU-kommissionen till skärpta djurvälfärdskrav. Bland kraven finns både svanskupering, näbbtrimning och antibiotika inkluderat.

Idag presenterar de tre jordbruksministrarna ett gemensamt uttalande för EU-rådet och EU-kommissionen i Bryssel.

I uttalandet kan man bland annat läsa att Tyskland, Holland och Danmark har kommit överens om att gå samman med målet att förbättra djurvälfärden, samt uppmanar övriga EU-medlemmar och EU-kommissionen att se behovet av en bättre lagstiftning, högre djurvälfärd samt att främja medvetenhet, EU-standarder och kunskap.

Bland annat uppmanar de tre länderna att EU-kommissionen ska:
  • presentera en uppdaterad, omfattande, tydlig och enkelt utformat regelverk som dessutom skulle öka kravet på efterlevnad.

  • fastställa villkor för djurvälfärd när det gäller import av produkter in till EU via handelsavtal.

  • etablera ett europeiskt forum för att främja djurvälfärd, där intressenter och kompetenta myndigheter kommer framåt samt sätter fokus mot de utmaningar som EU står inför rörande djurvälfärd.
Gemensamt ska även Tyskland, Holland och Danmark bland annat:
  • stödja målet med Bryssel-deklarationen rörande alternativ till kirurgisk kastrering av grisar. Vidare går man med på att arbeta i ett nära samarbete med varandra samt berörda intressenter för att lösa även andra djurvälfärdsproblem såsom andra former av icke terapeutiska stympningar av djur.
  • förbättra implementeringen av EU:s regler rörande svanskupering av grisar, att uppmana alla intresseorganisationer i EU att tydliggöra ett mål om att fasa ut svanskupering, samt att samverka och stimulera forskning och kunskapsutbyte rörande utfasningen av svanskuperingen.

  • sträva efter en fortsatt minskning av antibiotikaanvändningen samt ta fram en gemensam strategi för att skapa lika villkor inom EU och internationellt.
Danmarks jordbruksminister Dan Jörgensen. Foto: Fødevareministeriet
Vidare uppmanar de tre länderna att man ska arbeta för en bättre grisvälfärd, kortare djurtransporter och ett europeiskt stopp för näbbtrimning av värphöns. Danmarks jordbruksminister uttalade sig i frågan under söndagen.

– Djuren måste få det bättre i hela Europa. Därför är jag glad och stolt över att tre stora europeiska lantbruksländer lyckats enas om att djurvälfärden ska få ett markant lyft. Vi uppmuntrar alla att stödja vårt uttalande när vi i morgon, måndag, pressar Kommissionen att se allvarligt på djurvälfärden samt stoppa långa djurtransporter, säger Danmarks jordbruksminister Dan Jørgensen, och tillägger:

– Jag kommer inte vila förrän Kommissionen tar djurvälfärden på allvar, lyssnar samt ändrar reglerna.

Avslutningsvis inbjuder Tyskland, Holland och Danmark de övriga EU-länderna att gå med i initiativet samt ta del i ett framtida samarbete för att förbättra djurvälfärden i EU.

Läs hela förslaget här: Joint Declaration on Animal Welfare

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades måndag den 15 december 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste