Ny rapport: 2 av 3 danska grisgårdar MRSA-smittade

I augusti påbörjades en ny kartläggning av förekomsten av MRSA i de danska grisstallarna. Resultatet, som nyligen redovisades, har fått danska jordbruksministern att häpna. På fyra år har antalet MRSA-smittade grisstallar fyrdubblats.

I augusti gav den danska jordbruksministern Dan Jørgensen, i samarbete med danska hälsoministern, en tvärvetenskaplig expertgrupp i uppdrag att genomföra en ny riskbedömning av MRSA-läget i de danska grisstallarna. Därutöver gavs gruppen även i uppgift att ta fram rekommendationer på åtgärder som kan tas för att minska smittspridningen.

Kartläggningen visar att det på fyra år har skett en fyrdubbling av antalet smittade grisbesättningar, vilket därmed innebär att cirka två av tre danska grisstall är MRSA-smittade.
Den danska jordbruksministern Dan Jørgensen, ser allvarligt på den nya rapporten. Foto: Fødevareministeriet

Efter att ha tagit del av rapporten konstaterar Dan Jørgensen, att ytterligare krafttag är nödvändiga.

– Experterna har gett deras förslag till hur vi kan begränsa MRSA, men de bekräftar också att det inte finns någon snabb lösning i fallet. För mig står det klart att de insatser vi genomfört tidigare här i Danmark inte är tillräckliga. Det ska till fler åtgärder, säger Dan Jørgensen, och fortsätter:

– Jag vill enas om en samlad handlingsplan för MRSA-bekämpning tillsammans med övriga partier. Ett av de viktigaste målen kommer bli att markant få ner förbrukningen av antibiotika inom den danska svinsektorn samt att helt fasa ut den mest kritiska varianten.

Jordbruksministern vill nu genomföra expertgruppens rekommendationer samt inkallar det danska folketingets partier till förhandlingar efter nyår. Redan nu anser han sig kunna se tre områden där insatser bör sättas in. Först och främst ska antibiotikaförbrukningen markant reduceras, samtidigt som att den bredspektrala tetracyklin helt fasas ut. Därutöver ska hygienen förbättras för att begränsa smittspridningen, och för det tredje ska ännu mer forskning bedrivas rörande MRSA-bekämpning.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades tisdag den 23 december 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Det är kunden som betalar

Krönika: Har du under senaste åren hört uttrycket ”Pricing power”, eller prissättningskraft på svenska? Det handlar om företag som har möjlighet att höja priserna utan att tappa marknadsandelar. I tider av inflation har begreppet aktualiserats då möjligheten för företag att föra över högre produktionskostnader på konsumenterna påverkar inflationens utveckling över tid. Hur står det till med lantbruksföretagens prissättningskraft?

 

Kommentera