”Vår låga självförsörjning gör att vi lever farligt”

Sparbankernas lantbruksdebatt i Skövde lockade en stor publik som ville höra vad bland annat Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht hade för åsikter om framtiden för svenskt lantbruk.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht öppnade för en översyn av dieselskatten och effekterna
av den minskade återbetalningen. Foto: Erik Brink

Politiker, industrifack och livsmedelshandel poängterade alla under kvällen att det var produktionen av livsmedel som är basen i lantbruket och att den neråtgående trenden måste vändas.

– Våra höga förväntningar på lantbruket får oss ibland att gå vilse, inledde Sven-Erik Bucht kvällens anförande. Ibland glömmer vi bort grundtanken med lantbruket, själva livsmedelsproduktionen.

För att säkerställa en ökning av matproduktionen i Sverige krävs ett ekonomiskt uthålligt lantbruk.  Sven-Erik Bucht ville att lantbrukets konkurrenskraft ska vägas in i alla beslut som fattas.

– Sverige har en låg självförsörjningsgrad och det gör att vi lever farligt när vi ser hur de internationella marknaderna snabbt kan förändras av konflikter och klimatkatastrofer, konstaterade han.

Ska vår självförsörjning öka krävs det konkreta åtgärder. Och att en livsmedelsstrategi kan vara en väg framåt var samtliga deltagare i kvällens debattpanel överens om.  LRF:s ordförande Helena Jonsson tryckte på vikten av att en livsmedelstrategi även innehöll konkreta åtgärdsplaner för att ge en klar effekt.

Ingen lösning på mjölkkris

Det många vill höra, konkreta åtgärder för att lindra den pågående mjölkkrisen, lyste med sin frånvaro under debatten.  En ökad återbetalning av dieselskatten var ett förslag som LRF vill ha igenom.  Och utan att ge några löften som förpliktade om sänkt dieselskatt för lantbruket, konstaterade Sven-Erik Bucht att i energiöverenskommelse från 2009 ingår en översyn av dieselskatten under 2015:

– 2015 ska vara en kontrollstation för dieselbeskattningen. Vi får titta på frågan i år.

Från livsmedelshandelns sida konstaterades att det gick bra för mejeriprodukter i Sverige jämfört med andra marknader.

– Mejeriprodukter har en väldigt hög intjäning på den svenska marknaden jämfört med de flesta andra marknader, sa Anders Svensson, vd på Ica Sverige. Det är exporten på råvarumarknaden som drar ned mejeriernas betalningsförmåga för mjölken.

 Rysslandsstopp slår orättvist mot lantbruk


Innan 2014 var Ryssland EU:s största exportmarknad för både mejeriprodukter och kött. Först stängdes den ryska marknaden för griskött när ett fall av svinpest upptäcktes i Polen i början av förra året. I augusti stängdes även gränsen för nötkött och mejeriprodukter som ett ryskt svar på EU:s sanktioner mot Ryssland.

– Innan Ryssland stängde gränsen för kött från EU så sålde Skövde Slakteri 50 ton i veckan till Ryssland utav produkter som inte fanns efterfrågan på i Sverige. Den exporten är helt borta nu, istället får vi sälja till Hong Kong för en bråkdel av intäkten, konstaterade Ove Konradsson, vd på Skövde Slakteri.

När Jordbruksaktuellt frågade Sven-Erik Bucht om logiken i att det europeiska lantbruket ensamt fått bära notan för konflikten med Ryssland, när konflikten beror på den gemensamma utrikespolitiken svarade han:

– Sanktionerna mot Ryssland är en följd av EU:s gemensamma utrikespolitik, därför kan man tycka att alla EU:s medborgare borde vara med och dela på kostnaderna som uppstår på grund av den. Inte att lantbruket ska behöva bära kostnaderna själva. Men det är en EU-fråga på högsta nivå som ligger över jordbruksministrarna. Dock så har det börjat röra på sig i den frågan under den senaste tiden.

De åtgärder som EU satt in för att mildra effekterna av exportstoppet på frukt- och grönsaksodlare  samt mjölkproducenter i Baltikum och Finland finansieras i dag av EU:s krisfond för lantbruk, som i sin tur får finansiering från direktstöden till lantbruket.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 21 januari 2015

Kommenterarer till artikeln

Tidningsläsare skrev 2015-02-08 18:37:26:

Att Jan-Erik Gasslander totalt är ute och cyklar bekräftas av Fp Hedemora. Trots många påpekanden om att hedemoraavdelningen av Folkpartiet i ett inlägg 24 dec 2014 har tagit avstånd från Gasslanders inlägg, fortsätter Gasslander att skriva insändare under deras signatur. Det faktum att Gasslander själv misslyckats som bonde gör hans bitterhet mer förklarlig.


Jan-Erik Gasslander Folkpartiet Hedemora Socialliberal skrev 2015-01-22 05:01:12:

till anders m: Därför att du ska få sjukvård utan att betala sjukförsäkringen vid sidan av skattsedeln. Därför att dina barn ska kunna gå på universitetet utan att betala 100.000 kr i terminsavgifter. Därför att du ska kunna vara föräldraledig med ersättning....... Jordbruk har blivit en verksamhet som liknar Ebberöds bank för Sverige - tyvärr


anders m skrev 2015-01-21 22:47:16:

GASSLANDER Varför har inte EU länderna samma skattetryck??Varför skall vi ha ett högre skattetryck och samtidigt konkurrera med dom andra länderna?


Jan-Erik Gasslander Folkpartiet Hedemora Socialliberal skrev 2015-01-21 22:24:26:

2-3 kronor överpris som Arla tar ut på den svenska marknaden borde ge svenska mjölkbönder åtminstone 2 kronor mer för mjölken än Arls medlemmar i andra EU-länder. Det är bara att säja till Hantoft att han får gå om han inte grejar till det. Att ha såna svartfötter som Hantoft i Arla leder aldrig till en stabilisering av den svenska mjölkproduktionen och ersättningen. Prisfrågan är en rent intern fråga för Arla - ingenting för konsumenterna eller skattebetalarna. De har mer än väl kompenserat mjölkbönderna för punktskatterna som kan vara max 30-40 öre per kilo. Läs också Konkurrensverkets akt 445/2011 - där framgår tydligt Arlas svek mot de svenska mjölkbönderna - och monopolet mot de svenska konsumenterna.


Jan-Erik Gasslander Folkpartiet Hedemora Socialliberal skrev 2015-01-21 21:59:43:

Nu är vi med i EU och måste inse att svensk matproduktion inte klarar sej i konkurrensen med de övriga länderna i EU. Skördar och klimat är så mycket bättre och den EKO-logiska odlingen har kommit så mycket längre i övriga EU att svenska producenter tyvärr står sej slätt. Självförsörjningen inom EU är ca 130% när man släpper t ex mjölkkvoterna fria - o den minst effektiva produktionen får stryka på foten. Varje svensk normalstor familj betalar idag idag 10.000 kronor till det svenska jordbruket i subventioner. Till detta kommer en Arlaskatt på 1 miljard för mjölkkonsumenterna. Arla badar i pengar - bara för bönderna att ta utdelning för delägarna.


anders m skrev 2015-01-21 21:04:19:

Gasslander varför har EU länderna inte samma skattetryck????Om vi skall ha öppna gränser varför får vi inte ta in insatsvaror till produktionen utan svenska punktskatter???


Jan-Erik Gasslander Folkpartiet Hedemora Socialliberal skrev 2015-01-21 19:31:13:

Nu är vi med i EU och måste inse att svensk matproduktion inte klarar sej i konkurrensen med de övriga länderna i EU. Skördar och klimat är så mycket bättre och den EKO-logiska odlingen har kommit så mycket längre i övriga EU att svenska producenter tyvärr står sej slätt. Självförsörjningen inom EU är ca 130% när man släpper t ex mjölkkvoterna fria - o den minst effektiva produktionen får stryka på foten. Varje svensk normalstor familj betalar idag idag 10.000 kronor till det svenska jordbruket i subventioner. Till detta kommer en Arlaskatt på 1 miljard för mjölkkonsumenterna. Arla badar i pengar - bara för bönderna att ta utdelning för delägarna.


NL skrev 2015-01-21 16:17:28:

Ja, alla jordbruksministrar har ogillat/hatat Svenskt lantbruk redan från ecklesiastikminister Ragnar Edenmans tid och dessutom oavsett politisk färg. På det viset har Sverige blivit ett U-land som inte kan föda sin egen befolkning. De som lever farligast är stockholmare och övriga storstadsbor om ngt händer. Importen är 50 mindre mat och det som i praktiken händer är att vi på landsbygden hinner äta upp all mat innan det når Stockholm och andra storstäder. Så när Jordbruksministern säger att vi lever farlig gäller det till största delen stockholmarna som lever farligt. Men fram till dess är det landsbygden som får betala för en misskött jordbruks- och landsbygdspolitik.


Samuel af Ugglas skrev 2015-01-21 07:33:12:

Är det inte lite väl magstark att behöva lyssna till en representant för samhällsomstörtande socialister som har plågat lant och skogsägare i flera generationer? Tala om för landsbygdsbefolkningen vilket pris dom tvingats betala för att hålla socialisterna vid liv, det är det ingen som törs!

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste