Outnyttjad näring i hästgödsel

Att hantera hästgödsel är ett dyrt problem för många hästgårdar och samtidigt efterfrågar lantbrukare lättillgängliga näringsämnen. I Sjuhärad drivs ett projekt för att öka hästgödselns återförsel till kretsloppet.

Hästgödsel kan vara ett kostsamt problem att ta hand om för stallägare och samtidigt finns det lantbrukare som behöver näring till sina åkrar. Genom projektet ”Hästgödsel i kretslopp-Sjuhärad” hoppas man kunna öka hästgödselns återförande till kretsloppet. Foto: Thinkstock

Varje år producerar landets hästar ungefär två miljoner ton hästgödsel. Ofta är gödseln ett problem istället för en tillgång, men projektet ”Hästgödsel i kretslopp–Sjuhärad” ska vända skiten till något positivt. Bakom projektet står SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Maskinringen Sjuhärad, Kommuner i Sjuhärad och LRF. 

Lyfta samarbete

– Syftet är att skapa ett samarbete mellan lantbrukare och hästägare runt användandet av hästgödsel, på så vis bidrar vi till kretsloppet. Projektet har bland annat en kompetenshöjande dimension, och ska informera alla parter om hur hästgödsel kan användas på bästa sätt, säger Ylva Alonzo som jobbar på SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och är projektledare för Hästgödsel i Sjuhärad och fortsätter:

– Hästägarna vill bli av med sin gödsel, men de känner inte alltid till vart man ska vända sig för att bli av med den. Vi behöver skapa en dialog mellan stallägare och lantbrukare om hur stallen kan se till att gödseln blir så attraktiv som möjligt för lantbruket.

Sprida information

Just nu intervjuas både stallägare och lantbrukare för att ta reda på kunskapsnivån om hästgödsel, hur den hanteras i dag med mera. Information skall sedan ligga till grund för projektets fortsatta arbete.

– Projektet baseras på kunskap som redan finns och vi ska se till att informationen anpassas till Sjuhärads förhållanden och att den når de som är berörda. I projektet ska vi ta fram två informationsmaterial. Den första kommer att ges ut i vår, den ska bland annat handla om basinformation om hästgödsel, vilka strömedel som ger en attraktiv gödsel för lantbrukare, lagkrav för stallägare och lantbrukare runt gödselhantering och vilka alternativ som finns i Sjuhärad för stallägaren för att göra sig av med sin gödsel. Den andra broschyren kommer att inkludera ”Sjuhäradsmodellen ”som ska utarbetas specifikt för denna region och den beräknas vara klar under hösten.

Lokal modell

Sjuhäradsmodellen ska kunna vara en dörr in till lantbrukaren för hästägaren, den ska underlätta för hästägare att via en förmedlare få kontakt med lantbrukare som kan ta emot gödsel. Kontaktpersonen ska på ett smidigt sätt kunna hitta lantbrukare som är i behov av gödsel förutsatt att den uppfyller de krav som lantbrukaren har.

”Hästgödsel i kretslopp – Sjuhärad” kommer att pågå under 2015 och finansieras av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund som beviljat 700 000 kronor till projektet.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 11 februari 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste