”Mer gröngödsling eller mer rötrester”

– Det är främst mjölken som har drivit på utvecklingen av ekologisk odling. Där handlar det om att använda gårdens egen gödsel och att inkludera mycket vall i växtföljden. Utmaningen ligger hos de som är ekologiska växtodlingsgårdar, säger Per Modig, på HIR Skåne.

Per tror att antalet ekologiska växtodlings­gårdar kommer att öka, men att man bör bli bättre på att inkludera gröngödslingsgrödor för att få in mer kväve. Ännu bättre är det om det finns en biogasanläggning i närheten så att man kan lägga på rötrester. Foto: HIR Skåne
Göran Ekblad som jobbar med regler för ekologisk produktion på Jordbruksverket, berättar om antalet ekologiska jordbrukare och resonerar sig fram till fördelningen mellan dem:

– Antalet ekologiska lantbrukare i Sverige var 5 311 stycken år 2013. Av dem hade 3 668 djurproduktion, varav 3 162 hade nötkreatur. Av dessa 3 162 var det 589 som hade mjölkkor. Det innebär att man borde kunna dra slutsatsen att merparten av de ekologiska odlarna gödslar med kogödsel och att det finns ungefär 1 643 ekologiska lantbrukare som inte har egna djur. Dessa är således beroende av att tillföra den näring som man tar från jorden när man skördar.

Olika varianter

Då finns det olika varianter som man kan jobba med för att tillsätta växtnäring.

– Det som har varit enklast är att använda de pelleterade varianterna, men de har ökat mycket i pris på senare år. Ett problem med dem är också att man får mycket fosfor. Det bästa som finns i Skåne är rötresterna som kommer från biogasanläggningen i Jordberga, som kommer bli tillgängliga i år. De har en bra sammansättning med mycket kväve och inte för mycket fosfor, säger Per Modig, och fortsätter:

– Ofta är inte allt kväve tillgängligt vid ekologisk gödsling eftersom det är biologiskt bundet. Så är det alltid när man gödslar med organiska gödselmedel, att det blir en sen kväveleverans. Vid konventionell odling har man ju möjlighet att tillsätta enbart kväve efter att ha lagt NPK-givan, den möjligheten finns inte inom ekologiskt.

Ekologiska lantbrukare i Sverige enligt senaste statistik (2013)


Antal ekologiska lantbrukare: 5 311

Ekologiska djuruppfödare:
3 668

Ekologiska växtodlare: 1 643

Källa: Jordbruksverket

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@ja.se

Artikeln publicerades fredag den 27 februari 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste