Låt fåren tälta

Genom att hålla sina får i tält utomhus under vintern skulle lammproducenterna kunna minska sina kostnader och i samma veva öka lönsamheten. Det menar forskare på Institutet för jordbruks– och miljöteknik, JTI.

Lotten Wahlund är en av dem som undersökt möjligheterna till alternativa inhysningsalternativ för får. Foto: JTI
– Det finns behov av att utveckla ett mer ekonomiskt och flexibelt inhysningsalternativ för får, säger Lotten Wahlund, projektledare på JTI, i ett pressmeddelande.

Lönsamheten för svenska lammproducenter är dålig och en stor del av produktionskostnaden går till själva fårhuset.

För några år sedan testade Lotten och några kollegor en modell på dikor, där man lät dem vistas utomhus i ett tält som skyddade mot väder och vind. Nu menar forskarna att denna modell borde fungera även för lammproducenter.

– Jag tror att även lamm födda på hösten klarar utevistelsen, vilket betyder att uppfödarna med ett utomhussystem skulle kunna satsa på vårslakt utan att behöva bygga extra fårhus för lammen, säger Lotten Wahlund, i ett uttalande.

På våren är efterfrågan på lamm extra stor och ger dessutom bättre betalt.

Flexibelt system

Tanken är nu att modellen ska anpassas efter fårens behov, samtidigt som det måste vara ekonomiskt samt bra för miljö och för lantbrukaren.

Tältsystemet ska vara flexibelt och möjligt att använda till olika typer av uppfödningsmodeller och för sintackor, digivande tackor och slutgödning av lamm.

Det viktiga vid vinterhållning av djur är att det finns bra skydd för väder och vind samt att det finns torra, rena ytor och vatten och foder.

Halva kostnaden

Lotten ser inga problem med att djuren inte ska klara utevistelsen på grund av temperaturen, i och med att djurens päls är väldigt tjock och skyddande. Så vida de inte är nyklippta, blöta eller smutsiga.

Tältprojektet testades som sagt tidigare på dikor och i det projektet kom man fram till att produktionskostnaden blev hälften så stor jämfört med i en traditionell ligghall. Förutom minskad kostnad såg man även att djuren trivdes när de fick tälta.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

Artikeln publicerades tisdag den 17 mars 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Nu våras det för lantbruket

Krönika: Äntligen har våren kommit! Ett säkert vårtecken är att det nu är full fart ute på fälten. Hur är det möjligt att alla som har mark att bruka blir som små spralliga barn på julafton, så fort de ser den förste som ger sig ut på sina fält? Det tycker jag är härligt, för äntligen lever landsbygden igen! Det som däremot dämpar vårkänslan är det pågående kriget i Ukraina och de ännu större prisstegringar som skett sedan sist ni läste mina ord. Tänk om vi vetat då att det värsta ännu inte hänt.

 

Kommentera

Hur kommer det sig att det ofta är djur precis överallt?

Krönika: Jag har under mina ändå ganska få år i branschen (jag vet ju väldigt många som hållit på med lantbruk längre än vad jag har levt…) börjat snickra på en mental checklista inför stallbygge. Oron i världen gör ju som alla vet att prisläget är otroligt ovisst. Det jag har att komma med som framtidsspaning om just det, är ingenting som inte andra vet mycket bättre. Därför tänkte jag skriva ner min lilla checklista istället.

 

Kommentera