Solceller har halverat hans elkostnader

Funderar du på att investera i en solcellsanläggning? Jordbruksaktuellt har talat med några experter och besökt lantbrukaren Jörgen Johansson i Varberg, som monterat en solcellsanläggning om nära 300 kvadratmeter på taket till en ladugård.

– Taket finns redan, det stör inga grannar och den tomma ladugården ger nu något tillbaka. Och det sköter sig själv, så jag är nöjd. Tänk på om anläggningen på taket ska vara blank eller svart, så den smälter in i miljön, menar Jörgen Johansson, här framför taket med blanka solceller. Foto: Micael Goth
Jörgen Johansson på Lars-Pers gård utanför Varberg kikar stolt upp mot taket på ladugården. I solljuset blänker den nästan 300 kvadratmeter stora takytan med solceller, som är på 44,5 kilowatt. Solcellerna monterades i mars 2014 och hittills har det varit en lyckad investering.

– Jag har halverat mina elkostnader. Först tänkte jag skaffa vindkraft, men det känns inte så attraktivt längre. Solenergi är mer lockande, säger Jörgen Johansson, som även bedriver äggproduktion med 23 000 frigående höns.

Anläggningen har sedan starten producerat 36 500 kilowattimmar el, av dessa har 14 000 kilowattimmar skickats ut på elnätet och resterande har använts direkt i lantbruket. I Jörgen Johanssons avtal med elbolaget kan han utnyttja överskottet på 14 000 kilowattimmar under vintern, då solcellsanläggningen har liten produktion. Han har också satt upp en extra elmätare i anslutning till växelriktarna för att kunna få elcertifikat för all producerad solel.

Jörgen Johansson har satsat 650 000 kronor på sin solcellsanläggning och enligt kalkylen ska investeringen vara betald efter tio år, även om tolv till femton år inte är ovanligt i många andra fall.

– Men jag tror det räcker med sju år, menar Jörgen Johansson.

Han har ansökt om statligt ekonomiskt stöd för 35 procent av investeringskostnaden, hos länsstyrelsen i Halland. Men de har inga pengar kvar och stöd kan endast beviljas så långt som avsatta pengarna finns. Av cirka 500 ansökningar som inkommit till länsstyrelsen i Halland, har beslut om stöd kunnat lämnas till cirka 200 projekt.

– Eftersom jag inte vet hur det blir med stöd, är det svårt att ta fram en korrekt kalkyl just nu. Men jag tvekade ändå aldrig att satsa på detta, säger Jörgen Johansson.

– Något som kan få betydelse, är om det blir lönsamt att styra om sin egen elförbrukning till tidpunkter när solel genereras. Eller att lantbrukaren har sådan lönsamhet i elförsäljningen att det fungerar lika bra att sälja el som att förbruka den på gården, säger Ola Pettersson. Foto: JTI

ELPRISET AVGÖRANDE

Förutsättningarna för smidig och billig installation av solceller är goda inom lantbruket. Det som på sikt är avgörande för lönsamheten är elpriset.

– Lantbruket betalar precis som tillverkande industri mindre för el – ingen elskatt – och därmed blir det svårare att få ihop kalkylen. En skattereduktion skulle dock kunna bli mycket fördelaktigt för lantbruket, säger David Hårsmar, rådgivare vid Hushållningssällskapet Sjuhärad.  

Den som tänker skaffa en solcellsanläggning behöver ta tidig kontakt med elnätsföretaget.

Om storleken på huvudsäkring behöver höjas, kontrollera då om exempelvis elkablarna in till fastigheten är dimensionerade för den höjda säkringsstorleken.

– Fråga flera solcellsleverantörer efter offerter och försök på så sätt pressa priset. Jämför också vad som ingår i priset för de olika offerterna. Ibland kan man avtala om att själv göra montagejobb. Det är inte komplicerat, men dock tveksamt om det ändå är värt det. Erfarna montörer gör det förhoppningsvis snabbare och bättre, menar David Hårsmar.

En ansökan om statligt stöd lämnas hos länsstyrelsen och för elcertifikat är det Energimyndigheten som gäller. Dessutom behövs ett certifikatkonto hos Svenska Kraftnät.

Byggtekniskt gäller det förstås att undvika skugga och tak som ligger mot norr. Bygglov behövs sällan för en solcellsanläggning, men kolla med kommunen för säkerhets skull.

– Glöm inte att tänka på takets hållfasthet och risken att snö fastnar på taket, säger David Hårsmar.

– Tänk också på att solföljande system med två axlar, som kanske ger 40 procent mer energi, samtidigt innebär fler rörliga delar som gör anläggningen något mer underhållskrävande, säger David Hårsmar. Foto: Hushållningssällskapet

LYSSNA OCH LÄR AV KOLLEGOR

Ola Pettersson, projektledare vid Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI, anser att det viktigaste är att man samlar information från olika håll. Framförallt från kollegor som redan har gjort investeringar.

– Sedan är det viktigt att ta ett beslut om vilken nivå på anläggning man väljer. Vill man främst producera för eget bruk eller vill man bli en större producent och sälja el? I det senare fallet ställs krav på hållbara affärsmodeller, säger Ola Pettersson.

Han påpekar att man bör tänka på att solpanelerna kommer att ha lång livslängd och om man sätter dem takmonterade, bör man inte förvänta sig ett underhåll av taket de närmsta åren.

– Däremot kan det vara en god tanke att fundera på att installera solpaneler i samband med en planerad omläggning av tak, menar Ola Pettersson.

Förberedelser vid installation av solceller

Ta reda på din årliga elförbrukning, ungefärlig takyta, takläge (vädersträck) och taklutning.

Begär en offert på en solcellsanläggning i den storlek du önskar, förslagsvis för att täcka din årliga elförbrukning, om takytan tillåter. Detta gör du för att få uppgifter som du kan använda i ansökningsförfarandet till solcellsstödet.

Förslag på leverantörer och installatörer finns på Svensk Solenergis webbplats: www.svensksolenergi.se/medlemsfoeretag.

Ta reda på vilka regler som gäller i din kommun avseende bygglov för solceller. Ansök om solcellsstöd hos länsstyrelsen. Ansök då i överkant när det gäller storleken, i efterhand kan du alltid välja att utnyttja en mindre del.

Källa: Länsstyrelsen

Micael Goth

Frilansjournalist

Artikeln publicerades fredag den 27 mars 2015

Kommenterarer till artikeln

GM skrev 2015-04-01 16:00:59:

Lantbruk är skattebefriat avseende energiskatten på 29,5 öre per inköpt Kwh, dessutom får man lyfta momsen på Elfakturan. Kvar blir elkostnaden på i dagsläget omkring 30 öre per kwh.Aabonnemang till nätägaren och elleverantör är man tvungen att behålla och den fasta kostaden per månad det innebär. Skulle gärna se att JA kunde sammanställa en seriös kalkyl med alla kostnader samt intäkter för en investering i Solenergi för Lantbruksföretagare.


Ge skrev 2015-03-29 15:58:24:

Vad räknar man med för pris på elen? Investering 650 000 kr avskrivs på 10 år måste bli 65 000 kr i avskrivning per år? Anläggningen hade producerat 36000 kWh på ett år..... Jag får inte det att gå ihop ???

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste