Avslag för ansökan om dispens gällande betat utsäde

SFO har ansökt om dispens för betat utsäde gällande vårraps, men fått nej från Kemikalieinspektionen. Samtidigt har dispens erhållits i både Finland och Estland.

SFO har ansökt om dispens för betat vårrapsutsäde i Sörmlands- Stockholms-, Örebro-, Värmlands-, Upplands-, Västmanlands-, Dalarna- och Gävleborgs län, samt våroljeväxtodlande områden norr om nämnda län. Dessa områden är mest drabbade av jordloppan som får många att avstå från att odla vårraps. Foto: Katarina Johnsson

Sveriges Frö- och oljeväxtodlare har noga följt dispensarbetet i Finland gällande Elado och Cruiser, samtidigt som man själva jobbat på en dispensansökan gällande Elado. Man valde att göra en snäv ansökan för att öka chanserna att den skulle bli godkänd. Ansökan som endast gällde vårraps, omfattade ett begränsat område och bearbetning av utsäde i Lantmännens anläggning i Eslöv.

Ansökan avsåg dessutom endast sådd med icke pneumatiska såmaskiner för att minska risken för damm. Detta krav var det enda som finska biodlare hade för att inte gå emot den finska ansökan.

Skälet till ansökan var enligt SFO ”nöd” och skälen till det, är att arealen vårraps minskar kraftigt, vilket betyder att Sveriges odlingslandskap blir en gröda fattigare. Men ansökan avslogs. Man vänder sig dock inte mot betningen i sig utan att dispens inte kan ges för försäljning och användning av behandlat utsäde. Något som inte har varit ett problem i vare sig Finland eller Estland.

”Kemikalieinspektionen tolkar uppenbarligen också EU-förordningar på ett annorlunda sätt än sina kollegor i Finland och Estland som båda har precis samma förutsättningar för oljeväxtodling i förhållandevis svalt klimat med stora risker för höstoljeväxtodling och med stora mängder av jordloppor. Sverige, Finland och Estland ligger alla tre inom samma registreringszon för växtskyddsmedel i EU men man har i Finland och Estland beviljat dispens för betning och sådd av våroljeväxter med flera produkter av neonikotinoider. “skriver SFO i ett pressmeddelande.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades måndag den 30 mars 2015

Kommenterarer till artikeln

Samuel af Ugglas skrev 2015-03-30 10:59:10:

Skattefinansierade oavsättliga tjänstemän med privata agendor skall tydligen inte äta och ges möjlighet att förhindra övriga medborgare att få mat på bordet? Säger väl allt om vad vi har för slags politiker i Sverige.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste