Kommentar gällande rapport om neonikotinoider

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, SFO, har deltagit i projektet som mynnat ut i en ny rapport om effekterna av klotianidin (Elado). Uppfattningen är att rapporten är av vetenskaplig relevans, men att det behövs fler studier gällande vilda pollinatörers påverkan av ämnet.

SFO tycker det är glädjande att man konstaterat att honungsbin inte far illa av att vårrapsen betas med Elado. Dock är det bekymmersamt att studien visade att jordhumlesamhällen tillväxte mycket sämre vid behandlade fält än vid obehandlade kontrollfält.

Från SFO:s håll anser man dock att datamängden när det gäller jordhumlor, framförallt murarbin, varit begränsad. Därmed ifrågasätter man även studiens säkerhet inom det området. Man efterlyser även en undersökning som belyser effekten av utebliven odling på 45 000 hektar pollen i form av vårraps.

SFO ser att det finns ett stort behov av nya bättre lösningar, istället för ett förbud för betat utsäde i våroljeväxtodlingen. Efter att förbudet mot Elado införes har arealen våroljeväxter nämligen minskat från 50 000 till cirka 5 000 hektar.

”Ett fortsatt förbud av neonikotinoider är ett hårt slag mot vårrapsodlingen i Sverige”, skriver SFO.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades torsdag den 23 april 2015

Kommenterarer till artikeln

www.chinareflective.com skrev 2015-05-06 11:27:44:

Anmärkningsvärt! Det är verkligen häftigt bit av skrivande stund har jag fått mycket klar uppfattning om ämnet från detta stycke skrift. Tack för att du delar med dig.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste