LRF Kött: Svenskt djurskydd är inte konkurrenskraftigt

LRF Kött delar Riksdagens uppfattning att konkurrensfördelarna med den svenska djurskyddslagen inte har varit tillräckliga för att väga upp de merkostnader som den inneburit. Resultatet har blivit att svensk produktion har minskat och tappat marknadsandelar till import. Nu hoppas man dock på förändring.

Lennart Nilsson är chef för LRF Kött. Foto: LRF Kött
I veckan gav Riksdagen i uppdrag till Regeringen att intensifiera arbetet för att förbättra djurskyddet inom EU och dessutom minska användningen av antibiotika inom djurhållningen i medlemsländerna. Som läget ser ut i dag kompenseras nämligen inte de svenska lantbrukarna för de merkostnader som det svenska djurskyddet innebär.

– Det är positivt att Riksdagen konstaterat detta och gett Regeringen i uppdrag att intensifiera arbetet med att på EU-nivå stärka djurskyddet och minska antibiotikaanvändningen. Men det räcker inte eftersom det enligt vår bedömning kommer att ta alltför lång tid att få en sådan förändring på EU-nivå, säger Lennart Nilsson, chef för LRF Kött, och fortsätter:

– LRF vill inte sänka nivån på djuromsorgen i Sverige men det är nödvändigt att stärka konkurrenskraften. Det krävs därför en modernisering av den svenska djurskyddslagstiftningen som möjliggör en ökad konkurrenskraft med bibehållen god djuromsorg. Något som också Konkurrenskraftsutredningen konstaterat.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 06 maj 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste