Mer kunskap om lagring av slam

Både rening av avloppsvatten och hantering av avloppsslam ger upphov till utsläpp av växthusgaser. Forskare vid Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI, rekommenderar kortast möjliga lagring av slam samt tillsättning av urea för att minska utsläppen.

Genom att täcka eller tillsätta urea vid lagring av slam kan man minska utsläppen av växthusgaser, visar forskning som Agnes Willén utfört. Foto: Thinkstock
Att rena vattnet är viktigt för att minska utsläppen av ämnen som är skadliga för vattendrag och natur. Men hanteringen ger upphov till utsläpp av växthusgaser som lustgas och metan. Dessa gaser har 298 respektive 25 gånger så stor påverkan på klimatet jämfört med koldioxid.

– Det är viktigt att minska dessa utsläpp, men vi behöver mer kunskap om vad som styr dem för att veta hur vi ska göra, säger Agnes Willén, som är anställd vid JTI och går en forskarutbildning vid SLU, i ett pressmeddelande.

Agnes forskar om lagring och spridning av slam från reningsverk, det fyra år långa projektet som hon deltagit i har gett användbara resultat.

– När vi täckte slamlagret minskade utsläppen av lustgas, medan utsläppen av metan ökade. Däremot minskade utsläppen nästan helt av lustgas och mycket kraftigt av metan när man tillsatte urea (urinämne) till slammet före lagringen, säger Agnes Willén.

Man kom även fram till att slam som behandlats med urea och sedan spridits på våren, hade den lägsta klimatpåverkan.

– Användning av slam som gödselmedel ger låga utsläpp av växthusgaser, och minskar dessutom användningen av mineralgödsel och därmed också utsläpp från sådan produktion, säger Agnes Willén.

Ett annat alternativ som ger minskade utsläpp är att samförbränna slam och biobränsle för produktion av fjärrvärme, men det bygger på att slammet inte behöver lagras eller transporteras.

Utsläpp av växthusgaser varierar kraftigt mellan olika reningsverk och därför rekommenderar man att reningsverk gör egna mätningar.

Läs hela rapporten här.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades måndag den 18 maj 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Hållbarhetsklivet för svenskt lantbruk

Krönika: Systematiskt miljö- och klimatarbete under 20 år med tydliga mål vad man vill åstadkomma. Hur många branscher kan berätta detta för marknaden? Jag läste nyligen igenom strategin för Greppa Näringen för perioden fram till 2027, projektet som omfattar drygt 10 000 av Sveriges livsmedelsproducenter och täcker nästan hälften av den svenska åkerarealen. Fantastiskt vilket arbete som lagts ner under åren och så rätt i tiden för de kommande årens hållbarhetsarbete.

 

Kommentera