NY MÄRKNING: De planerar en ny svensk ursprungsmärkning

Under den senaste tiden har LRF, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen, i det tysta, arbetat fram en ny ursprungsmärkning. För Jordbruksaktuellt berättar parterna om sina planer på att skapa en bred märkning för alla svenska varor i matbutikerna.

Visionen med branschorganisationernas nya märkning är att bredda den över flera olika produktkategorier. Foto: Thinkstock
– Utgångspunkten till detta är att det finns ett väldigt stort intresse för ursprung. Tanken är därmed att kunna erbjuda konsumenterna en ännu tydligare ursprungsmärkning än vad som finns i dag. Visionen är att det ska vara en gemensam märkning för så många livsmedel som möjligt, säger Anders Holmestig, som är vice vd på LRF.

Än så länge har man inte namngivit den nya ursprungsmärkningen, men inom projektgruppen går den under namnet ”Svensk-märknings-projektet”. Marie Söderqvist, som är vd för Livsmedelsföretagen, berättar att man har haft bra diskussioner i projektgruppen där LRF, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen ingår.

– Vissa saker tycker vi olika om, men i flera fall är vi rörande överens, förklarar hon, och tillägger:

– LRF pratar för den svenska råvaran och bönderna, vi på Livsmedelsföretagen har som uppgift att bidra med en tydlighet ut mot konsumenterna, samtidigt som handeln är de som dagligen möter konsumenterna och uppfattar efterfrågan. Vi tre tillsammans representerar bokstavligen hela kedjan - från bonde till förpackad vara i butikshyllan.

Livsmedelsföretagens vd Marie Söderqvist. Foto: Livsmedelsföretagen Karin Brynell är vd för bransch-organisationen Svensk Dagligvaruhandel. Foto: Svensk Dagligvaruhandel Anders Holmestig är vice vd och chef för utveckling och analys på LRF. Foto: LRF

 


FLERA VARUGRUPPER

Avsikten med branschorganisationernas gemensamma ursprungsmärkning är alltså att skapa en bred gemensam märkning för de svenska varorna i butikshyllan. Karin Brynell, från Svensk Dagligvaruhandel, poängterar att de produkter hon upplever att konsumenterna är mest måna om är kött, mejeri och ägg, dock utesluter man inte att även fler produkter kommer att ingå i märkningen.

– Man ska se detta som ett positivt projekt, där vi vill säkra tillgången på svenska råvaror även i framtiden, säger Karin Brynell, som är vd på Svensk Dagligvaruhandel, och fortsätter:

– Vi vet att våra kunder i butikerna vill ha en tydlig ursprungsmärkning och de vill gärna veta vad det är de köper. Därför tittar vi just nu på hur man kan göra den svenska märkningen bredare för konsumenterna.

KRITERIERNA INTE SATTA

Något man däremot inte vill gå ut med ännu, är vilka kriterier som kommer att ställas för att en vara ska få bära den nya märkningen. Man är klar med att varan ska vara producerad i Sverige, dock vill man ännu inte ge besked om vilka kriterier man kommer sätta på de övriga leden i förädlingskedjan.

Ett exempel är märkningen Svenskt Kött, som kräver att djuren ska vara födda, uppfödda, slaktade, styckade och förpackade i Sverige.

– I grunden handlar det om att konsumenten ska känna förtroende för märkningen. Därmed gynnas vi inte långsiktigt av att ta några genvägar, säger Anders Holmestig, på LRF.

Vidare försäkrar Anders att LRF:s vision är att matcha kriterierna som Svenskt Kött ställer samt att även översätta dessa till andra produktgrupper. Dock pågår diskussionerna och han är inte ensam vid förhandlingsbordet.

– Just i sådana här frågor finns det en poäng i att jobba i hela kedjan. Tillsammans kan vi skapa ett starkt engagemang hela vägen från producent till konsument. Vi ser alla att det finns en efterfrågan att veta ursprunget på en vara. För lantbrukarnas del ser jag det här som en möjlighet att lyfta svenska råvaror, säger han.

LANSERING I ÅR

– Jag som företräder livsmedelsföretagen i Sverige, går in i detta med ambitionen att i en större grad möjliggöra att svenska konsumenter som vill köpa produkter från Sverige, ska kunna göra det på ett tydligt sätt, säger Marie, på Livsmedelsföretagen, och tillägger:

– En ytterligare del är även att konsumenterna kan vara beredda att betala mer. Vi har konsumenter som vill köpa svenskt och i och med en tydlig märkning vill vi stödja detta. Jag tror det skulle vara positivt för hela branschen.

– Det gäller att konsumenten vet om mervärdena, för att denne ska vara beredd att betala mer. Därutöver är det viktigt med en transparens och tydlighet. Ursprunget ska inte endast finnas i det finstilta på förpackningen, säger Karin, på Svensk Dagligvaruhandel.

Projektgruppen har jobbat med märkningen under en längre tid och förhoppningen är att kunna lansera den innan årets slut.

Vilhelm Ektander
Vilhelm Ektander
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades tisdag den 19 maj 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste