Mycket fosforläckage i hästhagar

Masud Parvage har i sin avhandling undersökt hur mycket Sveriges hästhagar läcker. Störst risk var det vid platsen för utfodring och där mycket gödsel samlas. Men träflis kan hjälpa till att minska läckage, skriver Greppa Näringen.

Masud Parvage har i sin avhandling undersökt hur stort fosforläckage det finns i svenska hästhagar. Utfodringsplatser och platser med mycket gödsel var riskområden. Foto: Carolina Wahlberg
I studien ingick sju olika hästhagar i Uppsalatrakten. För att få variation valdes hagar med olika ålder, lerhalt och med olika många djur i.

Det visade sig att i nämnda hästhagar tillfördes 60 kilo fosfor per hektar jämfört med 22 kilo per hektar som är tillåtet på åkermark.

Den största anledningen till resultatet menar Masud är många hästar per ytenhet. Att så mycket fosfor stannar kvar i jorden beror också på att hästhagarna till skillnad från åkermarken inte skördas och att därmed inget förs bort från marken.

Att det finns mycket fosfor i marken behöver inte betyda stort läckage. Men i undersökningen användes jord från hagarna tillsammans med en regnsimulator i labb och då kom man fram till att fosforläckaget var i medeltal 1,1 kilo per hektar jämfört med läckage från åkermark som är mellan 0,2-0,9 kilo fosfor per hektar.

Extra stor risk för läckage var det vid gödsel- och utfodringsytor, som enligt Masuds bedömning utgör 2 700 hektar av totalt omkring 34 000 hektar svenska hästhagar.

För att motverka läckage rekommenderar Masud att man tillför träflis på riskområderna. I undersökningen testades även vetehalm och torv, men dessa material ökade snarare läckaget.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades torsdag den 21 maj 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste