” Vart vill vi med svenska livsmedel?”

Under våren befinner sig landsbygdsministern på en turné genom Sverige, för att ta emot åsikter och inspel om vad som bör ingå i den kommande svenska livsmedelsstrategin. I början av maj stannade tåget i Östergötland.

Sven-Erik Bucht deltog på mötet i Vreta Kluster, som organiserades av länsstyrelsen i Östergötland tillsammans med läns­styrelserna på Gotland, i Stockholm, Jönköping, Kalmar och Södermanland.
– Till vardags bedriver jag miljöfarlig verksamhet i form av ekologiskt- och konventionellt lantbruk här ute på Östgötaslätten. Sverige är det enda landet i världen som klassar lantbruket som en ”miljöfarlig verksamhet”. Det är ingen bra utgångspunkt när man vill uträtta någonting, inledde LRF Östergötlands ordförande, Peter Borring, inför de närmare 100 branschpersonerna som samlats på Vreta Kluster i Östergötland.

LRF Östergötlands ordförande Peter Borring ser lönsamheten på gårdsnivå som en central del.
Härnäst vände Peter sig till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, som också finns i publiken:

– Min första uppmaning till ministern är därför att du går in till din kollega miljö­minister Romsons kontor och säger att vi måste ändra definitionen till ”miljöpåverkande verksamhet”. Det är neutralt. Jag tror det kan vara det första steget för att vända trenden.

Borrings budskap till ministern var tydligt: Genomför konkurrenskraftsutredningen samt våga ställa all politik, myndighets­utövande och ersättningssystem mot konkurrenskraft, tillväxt och aktivt brukande som gynnar produktion och inte passivisering. Därutöver uppmanade han landsbygdsministern att ta inspiration även utanför Sveriges gränser.  

– Svensk animalieproduktion har minskat med 30 procent sedan EU-inträdet år 1995. Samma period har vår granne Finlands produktion varit oförändrad eller till och med ökat, säger Peter Borring, och tillägger:

– Jag tror inte att någon här inne vill ställa sig upp och säga att Finland har bättre förutsättningar att bedriva animalieproduktion än vad vi har här i Sverige. Varför ser det då ut som det gör? Vad gör vi annorlunda?

Peter Borring var en av fyra så kallade inspiratörer, som under dagen gavs möjlighet att komma med inspel till den livsmedelsstrategi som regeringen är på väg att ta fram. Övriga talare var Saltå Kvarns vd Johan Ununger, Veronica Östling från Hushållningssällskapet på Gotland samt Sara Hedblom från Astrid Lindgrens Värld.

Behöver en färdplan

Dagen på Vreta Kluster samlade både Östergötland, Gotland, Småland och Södermanland. Detta stopp är det fjärde i ordningen och härnäst följer Vara den 5 juni samt Kristianstad den 10 juni. Under våren har man även varit i Karlstad, Borlänge och Umeå. 

Enligt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, som närvarar på samtliga träffar, handlar livsmedelsstrategin om att sätta en färdväg för att öka svensk livsmedelsproduktion.

– Först och främst måste vi ha en färdriktning. Vart vill vi med svenska livsmedel? Vi är ett av få länder i Europa som inte har en livsmedelsstrategi. Har man ingen färdplan, då vet man inte heller vart man ska, säger han.

Till landsbygdsministern:

Under den öppna diskussionen skickade Östergötland, Gotland, Småland och Södermanland bland annat med dessa budskap till landsbygdsministern:

Det är viktigt med ett gott företagsklimat med mindre regelkrångel

Myndigheter ska inte skapa tröghet i systemet på grund av att de fattar motstridiga beslut i samma fråga

Kunskapen om processerna som gör att livsmedlet hamnar i butikshyllan måste öka. Det behövs fler ”ambassadörer” för svenska livsmedel, och inte nödvändigtvis kända ansikten utan även ”vardagshjältar”

De svenska mervärdena är oerhört viktiga – vad är de värda i kronor för den enskilde lantbrukaren måste specificeras

Det behövs fler mötesplatser där olika aktörer kan mötas och lära av varandra. Den destruktiva motsättningen mellan stor- och småskaligt måste bort

Industrins utmaningar måste få en plats i livsmedelsstrategin.

Livsmedelsstrategin måste sätta upp konkreta mål, till exempel:

  ► Hur stor ska den svenska matexporten bli?

  ► Hur stor andel ska vara svenskproducerad?

Vilhelm Ektander
Vilhelm Ektander
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades torsdag den 28 maj 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste