Elhybridtraktor under utveckling

Tillsammans med Valtra, SSAB, Atlas Copco, Ålö och Lighthaus Industrial Design ska Institutet för Jordbruks- och miljöteknik, JTI, hålla i utvecklingen av ett koncept till en elhybridtraktor som kan fungera både på landet och i staden.

I år ska utvecklingen av en elhybridtraktor starta. Genom att driva traktorn både på el och diesel, hoppas forskarna på goda resultat såväl inomgård som i fält. Foto: Thinkstock
Under förra året undersökte JTI möjligheten att utveckla en el-traktor för tunga fältarbeten. De simuleringar som då gjordes visade att detta är tekniskt fullt möjligt och att en eltraktor skulle bli mycket billigare i drift än en dieseltraktor, men att kostnaden för att förse traktorn med el ute i fält skulle bli mycket dyrt med det elnät och de nedgrävda kablar som krävs.

– Vi insåg då att många tunga lantbruksuppgifter inte heller gick att utföra med rent batteridrivna fordon, utan krävde hybridteknik, säger Oscar Lagnelöv, projektledare på JTI, i ett pressmeddelande.

Därmed tas projektet nu till en ny fas där man byter ut eltraktorn mot en hybridtraktor som går på både el och diesel. Projektet drivs i samarbete med flera aktörer på marknaden, och finansieras till stor del av Energimyndigheten.

– Vi ska ta fram ett koncept till ett fordon som går på både el och diesel/ biodiesel, för att minska behovet av fossil energi i arbetsmaskiner, säger Oscar Lagnelöv.

Tanken är att maskinen ska kunna utgöra flera typer av arbetsuppgifter samt vara en bra redskapsbärare. Planen är att man ska presentera en färdig designbeskrivning under nästa år, dock sätter projektledaren större mål är så.

– Vår förhoppning är att fordonet så småningom ska komma ut på marknaden. Det finns ju en industri i Sverige som har den kompetens som krävs för att realisera detta, säger Oscar Lagnelöv.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades måndag den 25 maj 2015

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste