Minskad förlust för HKScan

Under årets första kvartal gjorde HKScan ett rörelseresultat om - 7,4 miljoner kronor. På beskedet gick koncernens aktiekurs upp då resultatet både var bättre än 2014 samt låg över analytikernas förväntningar.

Första kvartalet har alltid varit det svagaste kvartalet för HKScan. I år så var försäljningen på 466 miljoner euro marginellt högre än samma period ifjol då 465,4 miljoner euro omsattes.

Rörelseresultatet blev -0,8 miljoner euro, en klar förbättring från -7,1 miljoner euro 2014.

Resultat före skatt blev -3,1 miljoner euro (-16,3 miljoner euro).

I Sverige bjöd första kvartalet på positivt rörelseresultat, för första gången sedan 2011. I år gjorde HKScan en rörelsevinst på 2 miljoner euro att jämföra med en förlust om 12,1 miljoner euro under samma period förra året.

Omsättningen redovisad i euro blev 202.1 miljoner euro, med från 210,4 miljoner euro. HKScan påpekar dock i sin kommentar till kvartalsrapporten att försäljningen i svenska kronor räknat hade ökat med 1,7 procent. Nedgången i rapporten är resultat av den svenska kronans försvagning mot euron.

Den försvagade kronan skulle också kunna ligga bakom en del av det förbättrade resultatet i Sverige. När kronan blir svagare blir det dyrare att importera. Och HKScan skriver i sin kvartalsrapport att trycket från importerat kött minskade under första kvartalet jämfört med tidigare år.

Handelns egna märkesvaror (EMV) fortsätter att ta marknadsandelar.

Plus i Finland

Även i Finland har HKScan lyckats få fart på affärerna. Med ett rörelseresultat på 3,6 miljoner euro (-1,4 miljoner euro) och en omsättning på 193,5 miljoner euro (179,2 miljoner euro.)

I Baltikum var försäljningen oförändrad på 40,9 miljoner euro. Medan rörelseresultatet försämrades till en förlust på -0,1 miljoner euro (0,2 miljoner euro)

Danmark fortsätter vara koncernens sorgebarn. Försäljningen sjönk till 48,8 miljoner euro (54,0 miljoner euro) samtidigt som rörelseresultatet försämrades till -3,5 miljoner euro (-0,7 ­miljoner euro.) HKScan tjänar pengar på den färska kycklingen men volymen är liten, medan det går sämre för det frysta kycklingköttet.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

Artikeln publicerades fredag den 05 juni 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera