Minskad förlust för HKScan

Under årets första kvartal gjorde HKScan ett rörelseresultat om - 7,4 miljoner kronor. På beskedet gick koncernens aktiekurs upp då resultatet både var bättre än 2014 samt låg över analytikernas förväntningar.

Första kvartalet har alltid varit det svagaste kvartalet för HKScan. I år så var försäljningen på 466 miljoner euro marginellt högre än samma period ifjol då 465,4 miljoner euro omsattes.

Rörelseresultatet blev -0,8 miljoner euro, en klar förbättring från -7,1 miljoner euro 2014.

Resultat före skatt blev -3,1 miljoner euro (-16,3 miljoner euro).

I Sverige bjöd första kvartalet på positivt rörelseresultat, för första gången sedan 2011. I år gjorde HKScan en rörelsevinst på 2 miljoner euro att jämföra med en förlust om 12,1 miljoner euro under samma period förra året.

Omsättningen redovisad i euro blev 202.1 miljoner euro, med från 210,4 miljoner euro. HKScan påpekar dock i sin kommentar till kvartalsrapporten att försäljningen i svenska kronor räknat hade ökat med 1,7 procent. Nedgången i rapporten är resultat av den svenska kronans försvagning mot euron.

Den försvagade kronan skulle också kunna ligga bakom en del av det förbättrade resultatet i Sverige. När kronan blir svagare blir det dyrare att importera. Och HKScan skriver i sin kvartalsrapport att trycket från importerat kött minskade under första kvartalet jämfört med tidigare år.

Handelns egna märkesvaror (EMV) fortsätter att ta marknadsandelar.

Plus i Finland

Även i Finland har HKScan lyckats få fart på affärerna. Med ett rörelseresultat på 3,6 miljoner euro (-1,4 miljoner euro) och en omsättning på 193,5 miljoner euro (179,2 miljoner euro.)

I Baltikum var försäljningen oförändrad på 40,9 miljoner euro. Medan rörelseresultatet försämrades till en förlust på -0,1 miljoner euro (0,2 miljoner euro)

Danmark fortsätter vara koncernens sorgebarn. Försäljningen sjönk till 48,8 miljoner euro (54,0 miljoner euro) samtidigt som rörelseresultatet försämrades till -3,5 miljoner euro (-0,7 ­miljoner euro.) HKScan tjänar pengar på den färska kycklingen men volymen är liten, medan det går sämre för det frysta kycklingköttet.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

Artikeln publicerades fredag den 05 juni 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vad är det som (inte) händer?

Krönika: Året var 1797. De första försäkringarna mot hagelskador på skördar i Europa började ta form. Hagelskurarna kunde ge betydande ekonomiska konsekvenser för den enskilde lantbrukaren och en förlorad produktion innebar svält för samhället. En försäkringslösning bidrog till att hjälpa lantbrukarna att möta meteorologiska fenomen, där yrkeskunskapen inte kunde påverka utfallet av skörden. Hur har försäkringslösningarna inom detta område utvecklats de senaste 225 åren?

 

Kommentera