ÖPPET BREV – Coop lyfter kött från Australien över det svenska

Coop har nyligen blivit omskriva för sin kampanj ”ekoeffekten”, där man raka i ryggen säger sig stå för en tydlig grön och ansvarstagande profil. Samtidigt lanserar företaget även sitt nya premiumkött från Australien, under den tvivelaktiga tesen att detta kött är ”hållbart producerat med stor omsorg om djuren, helt i enighet med de djurhållningsregler som finns i Europa”. 
Jordbruksaktuellt efterfrågar raka svar från Coop Sverige.

I Coops marknadsföring anger man att det australiensiska köttet är producerat helt i enlighet med de djurhållnings­regler som finns i Europa. Foto: Vilhelm Ektander
På sin hemsida har Coop svarat på vissa frågor som uppkommit i samband med introduktionen av det australiensiska nötköttet. En första fråga var: Hur har de australiensiska djuren det under sitt liv?

Såhär svarar Coop:

”Djuren får vistas utomhus under hela sin livslängd. De första 20 månaderna får de beta fritt för att därefter utfodras under 4 månader med foder, komponerat för att ge ett mört, saftigt och smakrikt kött.”

När det gäller slutfodringen skriver Louise König, som är hållbarhetsansvarig på Coop, följande:

”Fodret som ges vid slutgödningen är en fullfodermix där energiinnehållet successivt ökas under perioden. Mixen varierar beroende på vilka grödor som används under året, majs, sorghum, klöver, bomullsfrö, melass, mineraler, salt är exempel.”

Vid ”Riverina Feedlot” håller man 53 000 djur åt gången. Man kan föreställa sig hur smittspridningen ter sig, när en mängd djurgrupper sätts samman vid en sådan anläggning. Foto: Google

120 dagar i feedlots

De fyra sista månaderna utfodras alltså djuren på en så kallad feedlot. Då man i Australien endast kräver nio kvadratmeter yta per djur i feedlotsen, kan man tänka sig att situationen blir relativt ansträngd, exempelvis när de ihopsatta djurgrupperna ska upprätta sin rangordning. Därutöver kan man bara föreställa sig hur mycket antibiotika som krävs för att hålla nere sjukdomsintensiteten, på en sådan plats. Vidare framgår det inte vad det är för typ av foder djuren får. Är det GMO-foder?

Vidare berättar Coops hållbarhetschef att djuren kommer ”företrädesvis från södra Australien” och hon skriver att:

”Djuren tittas till individuellt varje dag av så kallade ”Cattle riders” vilket som namnet antyder innebär tillsyn från hästryggen, allt för att minimera stress när de rider bland djuren. Djuren drivs över till slakt per häst, således ingen lastning, transport och avlastning.”

”JBS Beef City Feedlot” är ett exempel på en australiensisk feedlot, där man håller 26 500 djur åt gången. Är det här djuren bakom Coops kött slutfodras i fyra månader? Foto: Beef Central

48 timmars transport

Södra halvan av Australien har en yta på över 3,8 miljoner kvadratkilometer, vilket motsvarar åtta och ett halvt Sverige bredvid varandra. Det vore intressant att se den enorma karavanen av tusentals djur som, enligt Coops beskrivning, lugnt och stilla promenerar från olika delar av södra Australien in till slakteriet varje vecka.

Rätta oss gärna om vi har fel, men sannolikt transporteras djuren hundratals mil från sitt bete i stora djurtransporter, för att sedan i fyra månader slutfodras tillsammans med tiotusentals andra djur på feedlots i närheten av slakteriet. Under sitt liv fodras de med stor sannolikhet, med stora mängder antibiotika och GMO-foder.

Regleringen gällande transporter av nötkreatur i Australien är i övrigt absolut inte att likställa med de djurhållningsregler som finns i Europa, och än mindre i Sverige! I Australien får man nämligen transportera nötkreatur i 48 timmar i sträck, därefter krävs en paus på 36 timmar, innan man får köra vidare i 48 timmar till. Inom EU kan man med paus, få transportera djuren i 28 timmar och i Sverige är det 8 timmar som gäller.

Är dessa faktorer sådant Coop väger in, när man i sin marknadsföring skriver att:

”Australiens nötkött är oerhört saftigt och smakrikt, hållbart producerat med stor omsorg om djuren, helt i enighet med de djurhållningsregler som finns i Europa.”


För att öka trovärdigheten i Coops kommunikation gällande det australiensiska nötköttet, vill vi ha svar på följande frågor:

Vilket slakteri producerar Coops kött?

Var i det enorma ”södra Australien” föds djuren upp?

Hur kan Coop garantera att djuren, under de 20 månaderna de går på enorma extensiva beten någonstans i södra Australien, har fått individuell daglig tillsyn?

Hur säkerställer Coop att djuren inte har getts tillväxtfrämjande hormoner, som annars är vanligt i Australien?

Hur långt transporteras djuren i sitt liv? 

Australien har erkänt hög antibiotikaförbrukning. Hur mycket antibiotika har djuren bakom Coops kött förbrukat?

Var produceras resterande djur, som ”företrädesvis” inte kommer från södra Australien?

Bevisa att djuren är hållbart producerade med stor omsorg om djuren!

Bevisa att produktionen sker helt i enighet med de djurhållningsregler som finns i Europa!

Presentera riktiga fakta bakom det ”nya prisvärda och inspirerande köttsortimentet från Australien” som Coop uppenbarligen anser viktigare att skeppa runt hela jordklotet, snarare än att stödja det svenska!


En av världens största nötköttsproducenter

Australien producerar 4 procent av världens nötkött och landet är den tredje största exportören av nötkött i världen.

Antal nötkreatur: 29,3 miljoner
Antal nötköttsproducenter:
76 807
Sysselsättning från köttindustrin:
200 000 personer
Årlig produktion av nöt- och kalvkött:
2,5 miljoner ton
Exporterad kvantitet nötkött:
1,184 miljoner ton
Levandeexport:
1,133 miljoner nötkreatur
Exportens totala värde:
7,5 miljarder dollar
Främsta exportmarknader:
Japan, USA och Sydkorea

Källa: Meat & Livestock Australia


Stefan Ljungdahl
stefan@ja.se • 019-16 61 34

Vilhelm Ektander
vilhelm@ja.se • 070-092 20 02

Katarina Johnsson
katarina@ja.se • 070-003 98 07

Artikeln publicerades onsdag den 17 juni 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste