Fler hästar förbättrar marken

Det ökande antalet hästar i Sverige skapar en marknad för hö och därmed en ökad odling av fleråriga vallar. Fleråriga vallar ökar mullhalten i jorden, vilket i sin tur är avgörande för jordens bördighet.

Jordens mullhalt har ökat mest i de områden där även antalet hästar har ökat. En häst med normal aktivitet behöver ungefär ett hektar vall per år. Foto: Carolina Wahlberg
I flera länder tar man jordprover som en del av miljöövervakningen. I Sverige började man med detta 1987 och man har samlat in jordprover i två omgångar och är nu inne på den tredje. Forskare från SLU har med hjälp av proverna undersökt trenden gällande mullhalten i jordarna, skriver SLU i ett utskick.

– Vi blev förvånade när vi såg att mullhalten faktiskt ökade i 18 av 21 län mellan den första och den senaste inventeringen. Från många andra europeiska länder, såsom Norge, Finland, Belgien, England och Wales, har det kommit rapporter om minskande mullhalter i jordbruksmark, säger Christopher Poeplau, från Institutionen för ekologi, som tillsammans med Thomas Kätterer och forskarkollegor vid SLU, står bakom studien.

Mullhaltsutvecklingen beror främst på två faktorer, nämligen hur mycket stallgödsel som sprids och hur mycket vall som odlas. Spridningen av stallgödsel har minskat de senaste 25 åren på grund av att vi har färre lantbruksdjur i Sverige och en ökad import av kött. Odlingen av vall har dock ökat med 250 000 hektar eller 23 procent under samma period. Vallodlingen har ökat mest i de län där antalet hästar har ökat.

– Den starkt växande häststammen kan alltså nästan helt förklara vallarealens ökning.Vår studie visar tydligt att livsstilsfaktorer kan leda till storskaliga förändringar i markanvändningen, på både regional och nationell nivå, säger Christopher Poeplau.

Klicka här för att läsa hela den vetenskapliga artikeln.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades torsdag den 11 juni 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Mjölkbonde - att vara eller att inte vara

DEBATT. Det har varit ett kaosartat år där marknaden i stort sett har kraschat. Pandemi, krig och inflation. Priserna på foder, gödning och diesel har varierat från dag till dag - ibland från timme till timme. Jag har kritiserat systemet. Politiken. Forskningen. Och även lantbrukarna. Jag har många gånger frågat mig själv om avvecklingen av vår svenska bondekår faktiskt är den utveckling lantbruket så länge har väntat på.

Kommentera