Mer baljväxter och mindre sockerbetor

Arealen åkermark har minskat med 10 600 hektar år 2015 jämfört med föregående år. Samtidigt har den totala arealen betesmark har ökat med 6 600 hektar.

Jordbruksmarkens användning, slutgiltig statistik 2014 och preliminär statistik 2015. Källa: Jordbruksverket
Arealen baljväxter har ökat från 44 500 hektar till 59 100 hektar. Kraven på ekologiska fokusarealer kan vara en bidragande faktor till den ökningen. En hektar kvävefixerande gröda räknas nämligen som 0,7 hektar ekologisk fokusareal.

En kraftig minskning ses när det gäller odling av sockerbetor som endast odlas på 19 500 hektar, en siffra som legat mellan 34 000 och 39 000 de senaste fem åren. Detta har sannolikt att göra med den försämrade lönsamheten i att odla betor och ett överskott på socker i världen.

Raps och rybs har minskat och ligger preliminärt på 94 600 hektar, vilket är en minskning med 1 400 hektar jämfört med förra året. I höstats såddes rekordstora arealer raps, men förbudet mot att beta med neonikotinoider har lett till en kraftig minskning av vårrapsodlingen.

Spannmålsarealen har ökat med en procent vilket motsvarar 6 500 hektar, det odlas spannmål på 1 040 800 hektar 2015.

Vall och grönfoderväxter har preliminärt minskat med 37 700 hektar, vilket motsvarar tre procent, jämfört med 2014.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades torsdag den 11 juni 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera